Standard Swedish standard · SS 3654:2016

Fire detection and fire alarm systems - Fire brigade panel and fire brigade key

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS 3654:2022
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 3654:2016

Fire detection and fire alarm systems - Fire brigade panel and fire brigade key
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 965 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I denna nya version är ingen ökning av kraven införd utan bakgrunden till förändringarna är erfarenheter vid användning av befintlig version vid provningar och frågeställningar som inkommit. Referens till standarden har hittills främst skett i Brandskyddsföreningens regelverk för brandlarm SBF 110 både beträffande Brandförsvarstablå och brandkårsnyckel. För brandkårsnyckel finns referens i Boverkets byggregler vad gäller stigarledningar och brandgasventilation. Denna standard anger krav på brandförsvarstablå. Brandförsvarstablå kan utföras som en separat enhet eller utgöra en del av centralutrustningen. Separat ansluten brandförsvarstablå använder relevanta signaler i standardiserat gränssnitt enligt SS-EN 54-2, avsnitt 11 samt bilaga G. Signaler som används följer av de funktioner som beskrivs i denna standard. Denna standard ställer krav genom att hänvisa till SS-EN 54-2 när kravet finns uttryckt där. Kraven i denna standard gäller i brandlarmläge, i SS-EN 54-2 uttryckt som ”fire alarm condition”. Denna standard anger också mått för brandkårsnyckel.

Subjects

Fire protection (13.220.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 3654:2016

Fire detection and fire alarm systems - Fire brigade panel and fire brigade key
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 965 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

International title:

Article no: STD-8022724

Edition: 2

Approved: 10/4/2016

No of pages: 24

Replaces: SS 3654 T1 , SS 3654

Replaced by: SS 3654:2022