Standard Swedish standard · SS-EN 14181:2014

Stationary source emissions - Quality assurance of automated measuring systems

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 14181:2014

Stationary source emissions - Quality assurance of automated measuring systems
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 759 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 814,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
.Denna Europastandard beskriver förfaranden för att fastställa kvalitetssäkringsnivåer (QAL) för automatiska mätsystem (AMS) installerade vid industriella anläggningar för bestämning av rökgaskomponenter och andra parametrar i rökgaser. Denna Europastandard beskriver: — ett förfarande (QAL2) för att kalibrera AMS och för att bestämma variabiliteten för de mätvärden som erhållits från detta med syftet att validera lämpligheten hos ett AMS för den aktuella tillämpningen efter installationen av detta; — ett förfarande (QAL3) för att upprätthålla och validera den kvalitet i mätresultaten som krävs vid normal drift av ett AMS genom att kontrollera att egenskaperna för nollpunkt och referenspunkt överensstämmer med bestämningen under QAL1; — ett förfarande för den årliga kontrollen av mätsystem (AST) för att utvärdera (i) att den fungerar korrekt och att dess prestanda bibehålls och (ii) att dess kalibreringsfunktion och variabilitet är desamma som tidigare bestämts. Denna Europastandard är utarbetad för att användas efter det att AMS har godkänts enligt de förfaranden som anges i Europastandarden EN 15267.

Subjects

Air quality (13.040) Stationary source emissions (13.040.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 14181:2014

Stationary source emissions - Quality assurance of automated measuring systems
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 759 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 814,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-8019498

Edition: 2

Approved: 12/2/2014

No of pages: 96

Also available in: SS-EN 14181:2014

Replaces: SS-EN 14181:2004