Standard Swedish standard · SS 839122

Furniture and fittings - Assessment of resistance to fat on surfaces with scratches

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS 839122:2017
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 839122

Furniture and fittings - Assessment of resistance to fat on surfaces with scratches
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 535 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 535 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna standard anger en metod att bedöma ytors förmåga att motstå fläckning av fett sedan ytskiktet repats. Provningsmetoden är tillämplig i första hand för genomsynlig ytbehandling på ljusa underlag som ger stor kontrast mot fettfläckar. Metoden är avsedd att användas på färdiga möbler och inredningsenheter men kan även tillämpas på provpaneler. Standarden överensstämmer med dansk standard DS 2176, finsk standard SFS 4367 och delvis med norsk standard NS 8058. Standarden innehåller inte krav på ytans fetthärdighet. Storhetsvärden gäller med toleransen +- 5% om ej annat anges. En alternativ metod att bedöma fetthärdigheten hos lackerade ytor beskrivs i SIS 18 41 63.

Subjects

Furniture (97.140)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 839122

Furniture and fittings - Assessment of resistance to fat on surfaces with scratches
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 535 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 535 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

International title:

Article no: STD-7300

Edition: 1

Approved: 6/25/1981

No of pages: 3

Replaced by: SS 839122:2017