Standard Swedish standard · SS-EN 16005:2012/AC:2015

Power operated pedestrian doorsets - Safety in use - Requirements and test methods

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 16005:2012/AC:2015

Power operated pedestrian doorsets - Safety in use - Requirements and test methods
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 0 SEK
standard ikon

Paper

Price: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
1.1 AllmäntDenna Europastandard specificerar krav rörande metoder för konstruktion och provning för maskindrivna inner- och ytterdörrar för persontrafik. Sådana dörrkonstruktioner kan drivas elmekaniskt, elhydrauliskt eller pneumatiskt. Denna Europastandard omfattar säkerhet vid användande av maskindrivna dörrar för persontrafik som används för normal trafik eller i utrymningsvägar samt för dörrar med brandmotstånd och/eller rökgastäthet. Typer av dörrar som omfattas är maskindrivna skjut-, sväng- och rotationsdörrar för persontrafik, inklusive pivåhängda dörrar och vikdörrar med dörrblad som rör sig horisontellt. Maskindrivna persondörrar som är infällda i andra dörrar, och vars huvudsakliga ändamål är att ge säker passage för personer, omfattas av denna Europastandard. Denna Europastandard behandlar alla väsentliga risker, riskfyllda situationer och riskfyllda händelser som kan beröra maskindrivna dörrar när de används på avsett sätt och under förhållanden med felaktig använd-ning som tillverkaren rimligtvis kunnat förutse (se bilaga J).

Subjects

Doors and windows (91.060.50) Building accessories (91.190)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 16005:2012/AC:2015

Power operated pedestrian doorsets - Safety in use - Requirements and test methods
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 0 SEK
standard ikon

Paper

Price: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-8020434

Edition: 1

Approved: 8/16/2015

No of pages: 8

Also available in: SS-EN 16005:2012/AC:2015

Correction: SS-EN 16005:2012