Standard Swedish standard · SS-EN 1993-1-8:2005

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints

Status: Valid

· Corrected by: SS-EN 1993-1-8:2005/AC:2007 , SS-EN 1993-1-8:2005/AC:2009 , SS-EN 1993-1-8:2005/AC:2009
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1993-1-8:2005

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 570 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 512 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

SS-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner – Del 1-8: Dimensionering av knutpunkter och förband

Denna del av EN 1993 gerger dimensioneringsmetoder för konstruktion av huvudsakligen statiskt belastade förband vid användning av stål S235, S275, S355 och S460.

Eurokoderna används:

  • som ett sätt att påvisa att byggnader och anläggningar uppfyller de väsentliga kraven i EGs direktiv 89/106/EEG;
  • som en grund för upprättande av kontrakt för byggande och tillhörande ingenjörstjänster;
  • som ett underlag för att upprätta harmoniserade tekniska specifikationer för byggprodukter 

EN 1993-1 ger allmänna dimensioneringsregler och kan användas av

  • kommittéer som jobbar med konstruktionsanknutna produkt-, provnings- och utförandestandarder,
  • byggherrar (t.ex. för beskrivning av deras särskilda krav)
  • projektörer och entreprenörer
  • behöriga myndigheter 
Scope
(1) Denna del av EN 1993 ger dimensioneringsmetoder för konstruktion av huvudsakligen statiskt belastade förband vid användning av stål S235, S275, S355 och S460.

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Eurocode 3, Design of steel structures (91.070.03) Eurocodes, base (91.070.50) Eurocodes, bridge (91.070.60) Metal structures (91.080.10) Steel structures (91.080.13)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1993-1-8:2005

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 570 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 512 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-66461

Edition: 1

Approved: 6/3/2005

No of pages: 152

Also available in: SS-EN 1993-1-8:2005