Standard Swedish standard · SS-EN 1991-2

Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges

Status: Valid

· Corrected by: SS-EN 1991-2/AC:2010 , SS-EN 1991-2/AC:2010
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1991-2

Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 570 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 512 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
(1) EN 1991-2 definierar nyttiga laster (lastmodeller och representativa värden) av vägtrafik, fotgängare och järnvägstrafik, som inkluderar dynamiska effekter, centrifugalkrafter, broms- och accelerationskrafter samt laster för exceptionella dimensioneringssituationer. (2) De nyttiga laster som definieras i EN 1991-2 är tänkta att användas vid dimensionering av nya broar, inbegripet mellanstöd, landfästen, ramben, vingmurar, sidomurar etc. och deras grundläggning. (3) De lastmodeller och värden som ges i EN 1991-2 bör användas vid dimensionering av stödmurar intill vägar och järnvägslinjer. ANM. För vissa lastmodeller anges i EN 1991-2 endast villkoren för tillämpning. För dimensionering av överfyllda bär-verk, stödmurar och tunnlar kan andra bestämmelser än de som anges i EN 1990 t.o.m. EN 1999 komma att krävas. Tillkommande villkor kan anges i den nationella bilagan eller för aktuellt projekt. (4) EN 1991-2 är tänkt att användas tillsammans med EN 1990 (i synnerhet A2) och EN 1991 t.o.m. EN 1999. (5) Kapitel 1 innehåller definitioner och beteckningar. (6) Kapitel 2 beskriver principerna för belastning av vägbroar, gångbroar (eller gång- och cykelbroar) och järnvägsbroar. (7) Kapitel 3 behandlar dimensioneringssituationer och ger vägledning rörande samtidigheten av lastmo-deller för trafik och om kombinationer med andra laster. (8) Kapitel 4 beskriver: — nyttiga laster (lastmodeller och representativa värden) av vägtrafik och villkoren för deras inbördes kom-binationer och kombinationer med laster från fotgängare och cykeltrafik (se kapitel 5); — andra laster avsedda för dimensionering av vägbroar. (9) Kapitel 5 beskriver: — nyttiga laster (lastmodeller och representativa värden) på gångbanor, cykelbanor och gång- och cykel-broar; — andra laster avsedda för dimensionering av gång- och cykelbroar. (10) Kapitlen 4 och 5 beskriver också de laster som överförs till bärverket från skyddsanordningar för for-don eller gångbaneräcken. (11)

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Eurocode 0 and 1, Basis of design and densities (91.070.01) Eurocodes, bridge (91.070.60) Bridge construction (93.040)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1991-2

Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 570 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 570 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 512 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-34672

Edition: 1

Approved: 10/17/2003

No of pages: 164

Also available in: SS-EN 1991-2