Standard Swedish standard · SS-EN 1991-1-1

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings

Status: Valid

· Corrected by: SS-EN 1991-1-1/AC:2009
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1991-1-1

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 465 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 344 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
1.1 Omfattning
(1) EN 1991-1-1 ger vägledning och laster för dimensionering av bärverk i byggnader och anläggningar inklusive vissa geotekniska avseenden inom följande områden:
— Tunghet hos byggmaterial och lagrade material;
— Egentyngd av byggnadsverk;
— Nyttig last i byggnader.
(2) Kapitel 4 and bilaga A anger nominella värden på tungheter för enskilda byggmaterial, material till broar samt lagrade material. För vissa material anges dessutom rasvinkeln.
(3) Kapitel 5 anger metoder för bestämning av karakteristiska värden för egentyngden av byggnadsverk.
(4) Kapitel 6 anger karakteristiska värden för nyttig last på bjälklag och yttertak i byggnader beroende på deras användning, såsom:
— bjälklag i bostäder samt gemensamhets-, affärs- och kontorslokaler;
— bjälklag i garage och utrymmen med fordonstrafik;
— bjälklag i industri- och lagerlokaler;
— yttertak;
— helikopterlandningsplatser.
(5) De laster som anges i kapitel 6 för utrymmen med fordonstrafik avser fordon upp till en bruttotyngd på 160 kN. Vid dimensionering av utrymmen med trafik av tunga fordon med större bruttotyngd än 160 kN erfordras en överenskommelse med behörig myndighet. Ytterligare information kan fås från EN 1991-2.
(6) För barriärer eller väggar som fungerar som barriärer, anges horisontella krafter i kapitel 6. Bilaga B ger ytterligare råd för fordonsbarriärer i parkeringsutrymmen.
ANM. Krafter som orsakas av påkörning från fordon beskrivs i EN 1991-1-7 och EN 1991-2.
(7) För dimensioneringssituationer och lasteffekter i silor och behållare orsakade av vatten eller andra material se EN 1991-4.

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Eurocode 0 and 1, Basis of design and densities (91.070.01) Eurocodes, base (91.070.50) Eurocodes, bridge (91.070.60)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1991-1-1

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 465 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 344 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-69086

Edition: 1

Approved: 6/28/2002

No of pages: 56

Also available in: SS-EN 1991-1-1

Replaces: SS-ENV 1991-2-1