Standard Swedish standard · SS 914222:2006

Building design - Housing - Functional planning

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 914222:2006

Building design - Housing - Functional planning
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 919 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Standarden syftar till att, genom förmedling av kunskap, säkra en god nivå inom bostadsplaneringen. En bostad enligt standarderna SS 91 42 21 (normalnivå) och SS 91 42 22 kan anses vara ändamålsenligt ut-formad och utrustad samt tillgänglig och användbar för t.ex. personer som använder rullstol.Bostadens planering baseras på det antal personer som den är avsedd för. För små bostäder baseras pla-neringen även på bostadsarean. Standarden utgår från de funktioner som olika stora bostäder ska kunna inrymma.ANM. En funktion motsvarar ofta ett rum, men ingenting hindrar att flera funktioner, t. ex. samvaro, måltid och matlag-ning, grupperas i samma rum. Därför används begreppet utrymme i de fall ett avgränsat rum inte är enda alternativet. Funktionerna samvaro, måltid och matlagning ska dock kunna vara möjliga att skilja av med väggar. Varje avskild del ska förses med fönster.För varje funktion ger standarden en lista över lämpliga mängder möbler och annan utrustning.Standarden handlar enbart om kvantifierbara värden. Självklart handlar utformningen av bostäder också om andra värden såsom ljusa, välproportionerade rum, goda rumssamband, välutnyttjade ytor, utblickar m.m.Standarden omfattar bostadslägenheten, inklusive uteplats eller balkong, och tillhörande förråd. Trapphus, gemensamma lokaler och den gemensamma utemiljön omfattas ej.

Subjects

Residential buildings (91.040.30) Building design (94.100)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 914222:2006

Building design - Housing - Functional planning
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 919 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-57549

Edition: 3

Approved: 12/31/2006

No of pages: 12

Replaces: SS 914222