Distansutbildning

Intern revision - grundutbildning - Distans

Utveckla och driv effektivisering av din verksamhet oavsett geografiska utmaningar, verksamhetsstörningar som t.ex. covid-19 situationen eller när det passar dig bäst. Intern revision på distans är effektiv, snabb och verksamhetskritisk.

Boka

Intern revision - grundutbildning - Distans

Omfattning: 2 dagar

Pris: 14 900 SEK (exkl moms)

december

ons 8 - ons 15 Boka

Kl. 08:30 - 12:00
Online
Länk till utbildningen kommer 4-5 dagar innan utbildningstillfället
startgaranti

2022
januari

tor 20 - tor 27 Boka

Kl. 08:30 - 12:00
Online
Länk till utbildningen kommer 4-5 dagar innan utbildningstillfället

februari

mån 14 - tis 22 Boka

Kl. 08:30 - 12:00
Online
Länk till utbildningen kommer 4-5 dagar innan utbildningstillfället

mars

tis 29 - tis 5 Boka

Kl. 08:30 - 12:00
Online
Länk till utbildningen kommer 4-5 dagar innan utbildningstillfället

maj

tis 3 - tis 10 Boka

Kl. 08:30 - 12:00
Online
Länk till utbildningen kommer 4-5 dagar innan utbildningstillfället

juni

ons 1 - ons 8 Boka

Kl. 08:30 - 12:00
Online
Länk till utbildningen kommer 4-5 dagar innan utbildningstillfället

Fler alternativ Färre alternativ

Du ansluter dig till utbildningen hemifrån eller från ditt kontor. Vi använder Zoom för att kunna erbjuda distansutbildningar. Du som utbildningsdeltagare ansvarar själv för att det fungerar med företagets IT-säkerhetspolicy. Stäm av med din IT-avdelning att det går bra att använda Zoom innan du bokar dig på distansutbildningen.

Utbildningen är uppdelad på två tillfällen à 3,5 timmar, 08.30-12.00, med uppgiften att genomföra 2 stycken intervjuer mellan utbildningstillfällena.


9 - 16 november 
9 november kl. 08:30 – 12:00
16 november kl. 08:30 – 12:00 


8 - 15 december
8 december kl. 08:30 – 12:00
15 december kl. 08:30 – 12:00 


20 - 27 januari
20 januari kl. 08:30 – 12:00
27 januari kl. 08:30 – 12:00


14 - 22 februari
14 februari kl. 08:30 – 12:00
22 februari kl. 08:30 – 12:00


29 mars - 5 april
29 mars kl. 08:30 – 12:00
5 april kl. 08:30 – 12:00


3 - 10 maj
3 maj kl. 08:30 – 12:00
10 maj kl. 08:30 – 12:00


1 - 8 juni
1 juni kl. 08:30 – 12:00
8 juni kl. 08:30 – 12:00 
Ta chansen till kompetensutveckling under permittering – utan att det statliga stödet påverkas.

Enligt Tillväxtverket så har verksamheter möjlighet att låta sina permitterade medarbetare delta i utbildningar och andra kompetensutvecklande insatser utan att det statliga permitteringsstödet påverkas. Utnyttja din tid på bästa sätt och boka en utbildning i samråd med din arbetsgivare idag!

Riktar sig till
Förkunskaper
Ur programmet
Utbildningsmål
Anmälningsvillkor

Allmänna villkor för anmälan och deltagande i SIS utbildningar och seminarier

Dessa Allmänna villkor omfattar regler för kundens (”Kunden”) anmälan till SIS utbildningar och seminarier respektive deltagarens (”Deltagaren”) fysiska deltagande i SIS:s utbildningar och seminarier (”öppen utbildning”) och deltagande på distans via webben (”distansutbildning”). SIS förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Allmänna villkor. Sådana ändringar meddelas på sis.se trettio (30) dagar före ikraftträdandet. Kunden är ansvarig för att Deltagarna är införstådda med och accepterar dessa Allmänna villkor vilket är ett krav för att få delta i SIS utbildningar.

1. Anmälan
Anmälan kan göras direkt här på vår webbplats, via e-post kundservice@sis.se eller på telefon 08-555 523 10.

2. Bekräftelse
SIS bekräftar alla anmälningar via e-post.

3. Betalningsvillkor
SIS fakturerar normalt fjorton (14) dagar före utbildningstillfället om inget annat anges. Vid beställning av utbildningspaket, dvs samtidig beställning av flera utbildningar som genomförs vid olika tillfällen, sker fakturering inför varje tillfälle. Vid särskilda erbjudanden kan fakturering till Kunden ske i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Faktura skall betalas av Kunden inom 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallotidpunkten äger SIS rätt att debitera Kunden en dröjsmålsränta med referensränta + 8% årligen som lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor.

4. Avbokningsregler
Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras kunden med 50% av hela utbildningsavgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras Kund hela utbildningsavgiften. Vid eventuella förhinder kan du som Kund till SIS alltid överlåta din plats till en kollega inom samma organisation. All avbokning skall ske skriftligt till e-mail: utbildning@sis.se och bekräftas av SIS. Anmälan är bindande. Anmälan som sker senare än fjorton (14) dagar före utbildningsstart är bindande.

För SIS Informationssäkerhetsakademi kan avbokning göras upp till 30 dagar före utbildningsstart. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras full avgift. I övrigt gäller samma villkor.

SIS ansvarar inte för Kundens kostnader som uppkommit på grund av väderleksförhållanden, myndighetsåtgärd, brister hos leverantör, strejk, ovanliga driftsstörningar hos t.ex. internetleverantör eller annan omständighet som ligger utanför SIS:s kontroll och som SIS inte kan påverka.

SIS följer branschpraxis och SAUF:s (Sveriges Auktoriserade Utbildnings Företag) rekommenderade avbokningsregler.

5. Inställda utbildningar
Under speciella omständigheter kan SIS tvingas ställa in enstaka utbildningar. Avbokning från SIS sker senast 14 dagar före utbildningsstart. 

6. Mängdrabatter
Är ni fler än två personer från samma organisation som deltar på en öppen utbildning (ej distansutbildning) vid ett och samma utbildningstillfälle kan ni utnyttja SIS:s mängdrabatter. Kontakta SIS Utbildning för mer information utbildning@sis.se

7. Priser
Avgiften för att delta i öppen utbildning inkluderar lunch, dokumentation och förfriskningar. Lunch är dock inte inkluderat i avgiften för halvdagsutbildningar eller för utbildning på internat. Deltagaravgiften på distansutbildning inkluderar dokumentation. Alla priser är exklusive moms. SIS reserverar sig för eventuella prisändringar.

8. Tider
Start och sluttid för utbildningarna hittar du på respektive utbildningssida där utbildningen beskrivs samt på anmälningsbekräftelsen.

9. Utvärdering 
Alla Deltagare ges möjlighet att efter genomgången utbildning fylla i en enkät om hur man upplevt allt från informationen inför utbildningen, utbildningsdagarna (läraren/na, dokumentationen, tillämpbarheten), de praktiska arrangemangen (lokal/förtäring/bemötande) och vilket helhetsintryck utbildningen givit.

SIS sammanställer dessa enkäter, drar slutsatser av dem och ser till att genomföra åtgärder. Alla berörda parter får återkoppling på resultatet och på de slutsatser SIS drar om vad som varit bra och på de eventuella förändringar som måste genomföras inför nästa utbildning.

SIS har också i sin verksamhet utvecklat ett ledningssystem för kvalitet som är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015.

10. Förtäring 
På öppna utbildningar som pågår en eller flera dagar ingår förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagskaffe med kaffebröd/kakor. Till SIS ska man särskilt anmäla om har behov av specialkost. Vid en sådan anmälning krävs att Deltagaren först samtycker till SIS riktlinjer för Personuppgiftsbehandling.

11. Plats
SIS genomför utbildningar på olika orter i Sverige och på distans. Det flesta av SIS:s öppna utbildningar genomförs i SIS:s egen konferensanläggning på SIS, Solnavägen 1E, 113 65 Stockholm. Plats anges alltid i bekräftelsen.

På plats får Deltagaren  hjälp av en konferensvärd att komma till rätta. Här kan du som Deltagare även passa på att njuta av de vackra lokalerna. Är du tidig finns även möjlighet att sitta ned en stund med t.ex. en kopp kaffe och en morgontidning.

Lokalerna är utrustade med den senaste tekniken. Det finns även möjlighet att ta med egen dator, och nätansluta den, för att kunna koppla upp sig och t.ex. kontrollera sin e-post.

Distansutbildningar genomförs via Zoom. Utbildningsdeltagaren ansvarar själv för att det fungerar med företagets IT-säkerhetspolicy. Stäm av med din IT-avdelning att det går bra att använda Zoom innan du bokar dig på SIS distansutbildning.

12. Upphovsrätt m.m. Äganderätten och samtliga immateriella rättigheter till SIS utbildningar (om inte annat följer av avtal) samt SIS standarder tillkommer SIS.

Innehåll i utbildningsmaterial är endast ämnat för betalande Kund och Deltagare och får inte kopieras eller distribueras till någon annan person utan föregående skriftligt medgivande från SIS. Digital utbildning får inte göras tillgänglig eller visas för tredje part som inte har erlagt avgift.

13. Friskrivning

Innehållet i utbildningarna och det material som lämnas vid utbildningarna är tänkt som allmän information och är inte avsedd att vara uttömmande eller tillräcklig som grund för Kunden och Deltagarna att fatta beslut i konkreta frågor etc. utan är endast ämnad att användas i informationssyfte och utgör inte rådgivning. Innehållet i utbildningarna och i materialet är baserat på SIS tolkningar vid tiden då materialet upprättades. Innehållet i utbildningarna och materialet kan ändras över tiden varför SIS inte kan garantera att den information som presenteras vid utbildningen eller i materialet är fullständig, korrekt eller vid varje tid uppdaterad. SIS friskriver sig från allt ansvar för direkt och indirekt skada som en Kund och/eller Deltagare och/eller kan lida på grund av informationen från utbildningarna eller det material som lämnas tillämpas. För det fall SIS ändå i något avseende skulle kunna hållas ansvarigt i något avseende, ska ansvaret aldrig omfatta indirekta skador, som t.ex. utebliven vinst, eller andra följdskador.

Ämnesområden

Certifiering, ackreditering och revision (04.150) Alla utbildningar (Alla-utbildningar_1)


Boka

Intern revision - grundutbildning - Distans

Omfattning: 2 dagar

Pris: 14 900 SEK (exkl moms)

december

ons 8 - ons 15 Boka

Kl. 08:30 - 12:00
Online
Länk till utbildningen kommer 4-5 dagar innan utbildningstillfället
startgaranti

2022
januari

tor 20 - tor 27 Boka

Kl. 08:30 - 12:00
Online
Länk till utbildningen kommer 4-5 dagar innan utbildningstillfället

februari

mån 14 - tis 22 Boka

Kl. 08:30 - 12:00
Online
Länk till utbildningen kommer 4-5 dagar innan utbildningstillfället

mars

tis 29 - tis 5 Boka

Kl. 08:30 - 12:00
Online
Länk till utbildningen kommer 4-5 dagar innan utbildningstillfället

maj

tis 3 - tis 10 Boka

Kl. 08:30 - 12:00
Online
Länk till utbildningen kommer 4-5 dagar innan utbildningstillfället

juni

ons 1 - ons 8 Boka

Kl. 08:30 - 12:00
Online
Länk till utbildningen kommer 4-5 dagar innan utbildningstillfället

Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se