Workshop

Hur vill du bo? –  Digital workshop om revideringen av standarden för byggnadsutformning av bostäder

För att en bostad ska vara funktionell för alla krävs att utformningen är genomtänkt och tar hänsyn till regelverk för byggande och användning. Anmäl dig till SIS workshop 8 november för att vara med och diskutera normalmått i sovrum, hygienutrymmen och kök.

Boka

Hur vill du bo? –  Digital workshop om revideringen av standarden för byggnadsutformning av bostäder

Omfattning: 0,5 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

november

mån 8 Boka

Kl. 13:00 - 16:00
Online
Webbinarium
startgaranti

Just nu pågår arbetet med sammanslagningen och revideringen av standarderna SS 914221 Byggnadsutformning - Bostäder - Invändiga mått och SS 914222 Byggnadsutformning - Bostäder – Funktionsplanering.

Under 2019 genomfördes en remiss och det kom in många kommentarer. SIS kommitté har nu gått igenom samtliga kommentarer och en ny remiss planeras under 2022.

Eftersom många kommentarer berörde samma frågeställningar vill vi diskutera dessa i en digital workshop, för att det är viktigt att olika intressenters behov och önskemål beaktas och speglar marknadens krav. Syftet med diskussionen är att nå förståelse och samstämmighet, så att kraven och rekommendationerna i den kommande remissen blir så tydliga och relevanta som möjligt.

De tre frågor som workshopen tar upp är funktionsmått och huvudsakligen i normalnivå:
• Mått kring sängar i sovrum
• Mått i hygienrum
• Mått för avställningsyta i kök

Workshopen hålls via mötesverktyget Zoom och du får en länk i bekräftelsemejlet efter att du har gjort din bokning.

Ämnesområden

Alla utbildningar (Alla-utbildningar_1)


Boka

Hur vill du bo? –  Digital workshop om revideringen av standarden för byggnadsutformning av bostäder

Omfattning: 0,5 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

november

mån 8 Boka

Kl. 13:00 - 16:00
Online
Webbinarium
startgaranti

Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se