Utbildningar inom samhällsansvar och hållbarhet – ISO 26000

Under 2021 lanserar SIS utbildningar inom hållbarhet, med stöd i den världsledande standarden för hållbarhetsarbete, ISO 26000. Med en affärs- och handlingsorienterad utbildning får du underlag för en hållbarhetsanalys, prioriterade strategiska hållbarhetsfrågor och praktiska verket. Maximera din verksamhets bidrag till hållbar utveckling och stärk affärerna.

Intresserad av digital, företagsanpassad eller öppen utbildning?

Kontakta oss på SIS Utbildning genom att mejla till utbildning@sis.se

Standarder och Agenda 2030

Utöver ISO 26000 finns det en mängd andra standarder som kan hjälpa organisationer att bidra till att FN:s Globala mål möts. De kan vara ett grundstöd i arbetet med hållbarhetsmålen och bidra till nya innovativa lösningar. Det kan till exempel handla om standarder för energieffektivisering, hållbar verksamhetsutveckling, nya alternativa bränslen och mycket mer.

Läs mer om standarder och Agenda 2030 här >>