Utbildningar inom maskinsäkerhet, svets och bygg

Utbildningarna återspeglar den kunskap och erfarenhet som finns om konstruktion och krav för att CE-märka. Vi behandlar användning, samt de tillbud, olyckor och risker som är förknippade med maskiner, och utgör en grund för att bedöma och eliminera eller reducera riskerna under maskinens hela livscykel. Vi erbjuder även utbildningar kring svetsbeteckningar och konsekvensklassning.

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller maila till utbildning@sis.se så kontaktar vi dig.

Maskinsäkerhet Grund

Maskinsäkerhet och CE-märkning, grundutbildning

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Online, 3 - 4 feb
Stockholm, 8 - 9 mar
Online, 4 - 5 apr
Göteborg, 17 - 18 maj
Online, 8 - 9 jun
Grundutbildning i ATEX – Arbeta säkert i explosiva atmosfärer

Utbildning

Omfattning: 1 dag

Maskinsäkerhet Fortsättning

Praktisk riskbedömning och CE-märkning, påbyggnadsutbildning

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Online, 10 - 11 feb
Göteborg, 23 - 24 feb
Stockholm, 10 - 11 maj
Online, 14 - 15 jun
Säkra maskinstyrsystem

Utbildning

Omfattning: 2 dagar
Göteborg, 16 - 17 mar
Stockholm, 2 - 3 jun