Utbildning

Uppföljningswebbinarium för Agenda 2030-standarden i kommuner och regioner

Välkommen att fira årsdagen för lanseringen av standarden SS 854000 ”Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling”.

För ett år sedan lanserade SIS en nationell standard, SS 854000 ”Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling, som hjälper förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner i arbetet med att integrera och förstärka hållbar utveckling i den ordinarie verksamheten.

Med anledning av årsdagen bjuder SIS in dig till ett uppföljningswebbinarium för att stämma av och diskutera hur standarden används och kan användas i svenska kommuners och regioners arbete med Agenda 2030.

Program:

09:00-09:10 Inledning - Jonas Frykman, Ordförande SIS Kommitté 588 ”Hållbara städer och samhällen”

09:10-09:20 Standardisering som hållbarhetsverktyg - Jenny Ikelberg, hållbarhetsansvarig på SIS

09:20-09:40 Agenda 2030 i kommuner och regioner ur ett forskningsperspektiv - Sara Gustafsson, professor vid Linköpings universitet och föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier 

09:40-09:50 Kaffepaus

09:50-10:10 Presentation av standarden SS 854000 -  Ellinor Avsan, Ordförande för arbetsgruppen som utvecklar nationella standarder inom SIS Kommitté 588 ”Hållbara städer och samhällen”

10:10-10:45 SS 85400, erfarenheter från kommuner och regioner - Magnus Gustafsson, kommunstrateg i Hallstahammars kommun och  Joanna Hansson, strateg folkhälsa och hållbarhet, Regiondirektörens stab, Region Norrbotten

10:45-11:00 Paneldiskussion och frågestund - Jonas Frykman, Ordförande för SIS Kommitté 588 ”Hållbara städer och samhällen”

 

Anmälan och pris: 
Mötet är kostnadsfritt.


Praktisk information:

Webbinariet hålls via zoom den 8 december.

Har du frågor vänligen kontakta projektledaren för SIS kommitté för Hållbara städer och samhällen, Yacine Slamti 

TIPSET!!! Läs gärna om hur Hallstahammar jobbar med sin mål här>>. Magnus Gustafsson är en av föreläsarna på detta evenemang.

Artikel Hallsta Hammar kommun

 


Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se