Utbildning

Grunderna i innovationsledning enligt ISO 56002:2019

Företag och andra organisationer behöver ständigt utveckla och förnya sina verksamheter och erbjudanden för att bättre kunna möta framtida utmaningar. Innovationsledning handlar om att leda och organisera ett systematiskt innovationsarbete med ett systemperspektiv. ISO 56000-seriens vägledningsstandarder är kraftfulla verktyg för att stärka innovationsförmågan i din organisation.

Boka

Grunderna i innovationsledning enligt ISO 56002:2019

Omfattning: 1 dag

Pris: 9600 SEK (exkl moms)

2023
april

tor 6 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

2023
maj

ons 17 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Online

Fler alternativ Färre alternativ

Innovation och förnyelse står högt på agendan för de flesta företag och andra organisationer. En stark och uthållig innovationsförmåga krävs för att möta utmaningar som globalisering, digitalisering, hållbarhet och ökade krav från kunder och medborgare.

Syftet med utbildningen är att ge dig en introduktion till innovationsledning och ge en grundläggande förståelse för vad ett innovationsledningssystem är. Efter utbildningen ska du kunna ta nästa steg i att utveckla innovationsförmågan i din organisation. Utbildningen passar alla typer av organisationer, privata, offentliga och idéburna, oavsett storlek och verksamhetsinriktning.

Tyngdpunkten i utbildningen ligger i att tolka standarden för innovationsledningssystem (ISO 56002) och skapa förståelse för hur den kan användas i praktiken. Vi diskuterar också de åtta innovationsledningsprinciperna och hur ledningssystemet kan integreras i verksamheten och med andra ledningssystem. Du får också göra en första bedömning av innovationsledningsförmågan i din egen organisation

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Ur programmet
Praktisk information

Boka

Grunderna i innovationsledning enligt ISO 56002:2019

Omfattning: 1 dag

Pris: 9600 SEK (exkl moms)

2023
april

tor 6 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm

maj

ons 17 Till bokning

Kl. 09:00 - 16:30

Online

Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se