Utbildning

Grunderna i informationssäkerhet - steg 1 enligt ISO 27000

Utbildningen ger dig förståelse för standardens krav och syfte. Efter utbildningen kommer du att ha en första grund för att kunna förstå informationssäkerhetsarbetets olika faser samt de roller och ansvarsområden som krävs. Du får kunskap om viktiga begrepp som riskhantering, incidenthantering och kontinuitetsplanering, samt erfarenhetsutbyte med andra deltagare på utbildningen

Boka

Grunderna i informationssäkerhet - steg 1 enligt ISO 27000

Omfattning: 3 dagar

Pris: 22900 SEK (exkl moms)

november

ons 23 - fre 25 Till bokning

Kl. 10:00 - 15:00

Stockholm

september

tis 27 - tor 29 Väntelista

Kl. 10:00 - 15:00

Fullbokad Stockholm

2023
februari

ons 8 - fre 10 Till bokning

Kl. 10:00 - 15:00

Stockholm

maj

ons 24 - fre 26 Till bokning

Kl. 10:00 - 15:00

Stockholm

Fler alternativ Färre alternativ

Vi tar bland annat upp certifiering mot SS-ISO/IEC 27001, juridiska aspekter av informationssäkerhet, informationstillgångar och informationsklassning samt riskhantering inom ramen för ett ledningssystem för informationssäkerhet.

Utbildningen hålls på Skepparholmen, Nacka som Internatutbildning. Läs mer om vad gäller under dessa utbildningar under rubriken "Praktisk information"

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Ur programmet
Praktisk information
Varför ska du välja SIS Informationssäkerhetsakademi?