Standardutveckling · SIS/TK 608

Transportörer och Staplingskranar

EU-kommissionen gav europeiska standardiseringen i uppdrag att inom CEN/TC 148 arbeta fram europeiska standarder för transportörer mot Maskindirektivet. Företag inom Gruv- och mineralindustrin i Sverige gick därför med i kommittén för att vara med i utformningen av dessa standarder och har sedan dess träffats regelbundet. Under 2018 så har även den svenska spegelkommittén börjat spegla CEN/TC 149 och har i och med den speglingen bytt namn från Bandtransportörer till nuvarande namnet.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om kommittén
Arbetar nu med 4 standarder
EN 619, Transportörer och transportsystem - Säkerhetskrav för utrustning för mekanisk hantering av enhetslaster
EN ISO 340, Transportörer - Transportband - Antändlighetsegenskaper i laboratorieskala - Krav och provningsmetod
EN 14973, Transportörer - Transportband för användning i underjordsinstallationer - Krav på elsäkerhet och brandsäkerhet
EN 12882, Transportband för allmänt bruk - Krav på elsäkerhet och flamskydd
Visa fler Visa färre
Utgivet 33 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
Boliden Mineral AB, Boliden
Boliden Rönnskär, SKELLEFTEHAMN
Bruks Siwertell AB, BJUV
IKEA Intralogistics AB, ÄLMHULT
Ingenjörsfirma Pejco, MALMBERGET
LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB, Kiruna
Swisslog Technology Center Sweden AB, BOXHOLM
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 101, Continuous mechanical handling equipment
ISO/TC 41/SC 3, Conveyor belts
CEN/TC 148, Continuous handling equipment and systems - Safety
CEN/TC 148/WG 1, Safety requirements for continuous mechanical handling equipment for belt conveyors for bulk materials
CEN/TC 148/WG 2, Safety requirements for continuous mechanical handling equipment for unit loads only
CEN/TC 149, Power-operated warehouse equipment
CEN/TC 149/WG 5, Rail dependent storage and retrieval equipment
CEN/TC 188, Conveyor belts
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (14) Transportörer (53.040) Elektromagnetisk kompatibilitet Allmänt (33.100.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i OJEU för att vara harmoniserad. Klicka här för att kontrollera status för standarder gentemot maskindirektivet i EU:s officiella tidning (OJEU). 

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Almqvist
Projektledare
annika.almqvist@sis.se

Jennifer Arleheim
Projektassistent
jennifer.arleheim@sis.se