Standardutveckling · SIS/TK 601

Termisk energi - validering av mätvärden

Enligt EU:s direktiv (MID) om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster ska medlemsstaterna se till att fakturering från energiföretag när det är lämpligt grundas på faktisk förbrukning och presenteras på ett klart och begripligt sätt. Fakturering, grundad på den faktiska förbrukningen, ska enligt direktivet ske så ofta att kunderna kan styra sin egen förbrukning.

Idag saknas det riktlinjer för hur man skall validera mätdata och detta medför till att valideringen idag görs på många olika sätt. Detta skapar många problem när energibolagen har skyldigheter gentemot de föreskrifter och konsumenter som finns idag. Föreskrifterna som Energimarknadsinspektionen sammanfattat i EIFS 2014:2 gör att man kan tolka dessa på olika sätt och vi ser att det finns ett stort behov att standardisera valideringen av mätdata för att man skall kunna möta framtida krav.

Energieffektiviseringsdirektivet som säger att konsumenten skall kunna påverka sin egen förbrukning är en viktig faktor och det är av stor vikt att den förbrukningshistorik som energibolagen lämnar ut är felfri. Idag föreligger det problem med felaktig mätdata då det exempelvis blir fel på energimätare eller kommunikationsutrustning, fel som förblir oupptäckta blir kostsamma och branschen förlorar trovärdighet när kunder upptäcker felet och får felaktiga fakturor.

Nu är ftSS 143000 "Termiska energimätare — Validering av mätvärden" ute på remiss och är öppen för alla att läsa och lämna eventuella kommentarer på. Se länk nedan under "Aktuella remisser att kommentera" eller klicka här för att koma direkt till tjänsten Kommentera där du hittar remissen

Mer information om kommitténs arbete:

Aktuella remisser att kommentera
Läs mer om Termisk energi-validering av mätvärden
Arbetar nu med 1 standarder
SS 143000, Termiska energimätare — Validering av mätvärden
Deltagare 11 företag och organisationer
E.ON Värme Sverige AB, MALMÖ
Göteborg Energi AB, Göteborg
Kamstrup A/S, SKANDERBORG
Kraftringen Nät AB, LUND
ONE Nordic Mätteknik AB, MALMÖ
Stockholm Exergi AB, STOCKHOLM
Södertörns Fjärrvärme AB, NORSBORG
Tekniska verken Linköping Nät AB, LINKÖPING
Telge Nät AB, SÖDERTÄLJE
Utilifeed AB, GÖTEBORG
Vattenfall AB Bolandsverket, UPPSALA
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Energi- och värmeöverföring (27) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Varför ska man delta i SIS/TK 601

Gå in och läs projektbladet för SIS/TK 601 där vi berättar om fördelarna med att vara med i kommittén 

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bledar Beqiri
Projektledare
+46704269859
bledar.beqiri@sis.se

Jennifer Arleheim
Projektassistent
jennifer.arleheim@sis.se