Standardutveckling · SIS/TK 620

Genomik och precisionsmedicin

Sverige har en respekterad ställning inom internationell standardisering baserad på kompetens, rättvisa och opartiskhet. När det internationella samfundet nu står inför att snabbt ta upp nya DNA sekvenseringsmetoder och riktade behandlingar i vården riktas blickarna åter mot Sverige för att med fack-kunskap och rättvisa sammanställa bästa praxis för provtagning, testning, tolkning och beslutsstöd.

Kommittén har ambitionen att ta ett helhetsgrepp på standardiseringsbehovet inom genomik och precisionsmedicin genom att arbeta både med våtlaboratorieanalytik och med informatik.

Området är relativt nytt inom den svenska, europeiska och internationella standardiseringen (SIS, CEN och ISO). Det finns anledning att tro att den svenska kommittén har utsikter att tillföra det internationella standardiseringsarbetet unika kompetenser, genom det svenska kunskaps- och samverkans-perspektivet.

Arbetet ger tillfälle att samverka med de internationella organisationer som också deltar i standardiseringen för att ta till vara synergier. Kommitténs arbete kommer att ge svensk forskning, sjukvård och företag möjligheter att påverka och dra nytta av internationella standarder, vilket kommer att leda till snabbare och mer omfattande upptag av genomik och precisionsmedicin med de vinster i patientnytta, hälsoekonomi, och högteknologiska arbetstillfällen det medför.

Alla organisationer som arbetar inom områdena är välkomna att delta i arbetet och får därmed vara del av den internationella standardiseringen inom genomik och precisionsmedicin.

Vill du veta mer eller delta i standardiseringsarbetet inom genomik och precisionsmedicin är du välkommen att kontakta Lena Morgan eller Jenny Vesterberg för mer information,

 

 

 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 21 standarder
ISO 21393, Hälsoinformatik - Omik-märkspråk (OML)
ISO 20688, Biotechnology - Nucleic acid synthesis - General definitions and requirements for the production and quality control of synthetic nucleic acids
ISO 20691, Biotechnology — Requirements for data formatting and description in the life sciences for downstream data processing and integration workflows
ISO 23033, Biotechnology — Analytical methods — General guidelines for the characterization and testing of cellular therapeutic products
ISO 20397-1, Biotechnology — General Requirements for Massive Parallel Sequencing — Part 1: Part 1: Nucleic acid and library preparation
ISO 24190, Biotechnology - General Requirements for Massive Parallel Sequencing - Part 1: Part 1: Nucleic acid and library preparation
ISO 23511, Biotechnology — General requirements for cell line authentication
ISO 20399, Biotechnology — Ancillary materials present during the production of cellular therapeutic products
ISO 20688-2, Biotechnology — Nucleic acid synthesis — Part 2: General definitions and requirements for the production and quality control of synthesized gene fragment, gene, and genome
ISO/TR 3985, Biotechnology - Data Publication - Preliminary Considerations and Concepts
ISO/TS 23494-1, Biotechnology — Provenance information model for biological material and data — Part 1: Design Concepts and General Requirements
ISO 24421, Biotechnology — Minimum requirements for optical signal measurements in photometric methods for biological samples
ISO 24420, Biotechnology — Massively parallel DNA sequencing — General Requirements for Data Processing of Shotgun Metagenomics
ISO 20404, Biotechnology — Bioprocessing — General requirements for packaging to contain cells for therapeutic use
ISO/TS 4425, ISO/PWI TS 4425 Genomics Informatics — Data elements and their metadata for describing the microsatellite instability (MSI) information of clinical massive parallel DNA sequencing
ISO/TS 8392, Genomics Informatics — Description Rules for Genomic Data for Genetic Detection Products and Services
ISO 24479, Biotechnology — Minimum requirements for cellular morphological analysis — Image capture, image processing, and morphometry
ISO/TS 9491, Biotechnology — Recommendations and requirements for predictive computational models in personalized medicine research — Part 1: Guidelines for constructing, verifying and validating models
ISO 8472-1, Biotechnology — Data interoperability for Stem Cell — Part 1: Framework
ISO 8376, Genomics Informatics -Requirements for Interoperable Systems for Genomic Surveillance
ISO 4454, Biotechnology — Minimum requirements for optical signal measurements in photometric methods for biological samples
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 1 standarder
Deltagare 7 företag och organisationer
Biobank Sverige, Uppsala
Genomic Medicine Sweden - GMS, Kristianstad
Icellate Medical AB, SOLNA
Oncodia AB, UPPSALA
RISE AB, Borås
Roche Diagnostics Scandinavia AB, Solna
TATAA Biocenter AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 215/SC 1, Genomics Informatics
ISO/TC 215/SC 1/WG 1, Genomics data sharing
ISO/TC 276, Biotechnology
ISO/TC 276/WG 1, Terminology
ISO/TC 276/WG 3, Analytical methods
ISO/TC 276/WG 4, Bioprocessing
ISO/TC 276/WG 5, Data processing and integration
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Standarder stärker Sveriges förutsättningar inom Life Science området

SIS Webbinarium

Hälsa, vård och omsorg – Varför standardisera?

Christer Ericsson, CSO på företaget iCellate och ordförande i TK 620 pratar med sektionschef Sarah Sim om ett nytt hett standardiseringsområde, Genomik och precisionsmedicin (ca 1tim 22 min in i webinaret)

Del 2 –  Patientsäkerhet, lagkrav och nya initiativ.


Sammanfattning våren 2021 inom medtech området

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentationen med översikten över aktuella arbeten för våren 2021.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning Våren 2021(pdf).

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lena Morgan
Projektledare
lena.morgan@sis.se

Jenny Vesterberg
Projektassistent
jenny.vesterberg@sis.se