Standardutveckling · SIS/TK 619

Obemannade Luftfartyg och UAS

Kommittén Obemannade luftfartyg och UAS (drönare) följer den Internationella standardiseringen av arbeten som pågår inom ISO och CEN. Som deltagare i kommittén kan ni påverka de standarder som tas fram. Det finns naturligtvis också möjligheten att delta bara för att hålla sig uppdaterad kring alla arbeten som pågår inom ISO och CEN.

Det finns många namn på det vi i folkmun kallar drönare. Obemannade luftfartyg, UAS och drönare är exempel på benämning. Användning av drönare sker inom många områden och branscher och har en massiv tillväxt. Det finns därför all anledning samt stort kommersiellt intresse att följa vad som sker inom internationell standardisering. Genom att delta i kommittén finns möjlighet att påverka de internationella standarderna blir utformade. Dessa kommer att bli framtida marknadskrav för drönare. Kommittén följer den senaste EU-förordningen nära. En reglering som kommer att ha stor inverkan på alla typer av drönare.

EU kommissionen har tagit fram en förordning som reglerar användningen av drönare. Detta kommer att ha en direkt inverkan på all europeisk användning av drönare. Harmoniserade standarder kommer att tas fram. Detta innebär regeluppfyllnad av EU kommissionens förordning. Uppfyller man kraven i standarderna uppfyller man även förordningen.

Standarderna måste fastställa krav och riktlinjer för exempelvis design, luftvärdighet, säkerhet, avstånd, programmering, styrsystem samt systemens driftskompatibilitet och informationsflöde. Standarderna måste också säkerställa ett gemensamt språk med vanliga termer och definitioner i fältet.

SIS tekniska kommitté TK 619 deltar i det internationella arbetet med både ISO och CEN/ASD-STAN. Arbetet är organiserat i följande tekniska kommittéer:

  • ISO TC 20/SC 16 - "Obemannade flygplanssystem"
  • ASD-STAN/D05/WG 08 "UAS obemannade flygplanssystem"
  • ISO/IEC JTC1/SC 17 WG 12 ”Drone license and drone identity module”

 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 121 standarder
EN 2287, Flyg- och rymdteknik - Enkel bussning av korrosionsbeständigt stål med självsmörjande foder - Mått och bärighet
EN 6080, Flyg- och rymdteknik - Nit med 100 grader försänkt huvud och låg tolerans - Tumserie
EN 6081, Flyg- och rymdteknik - Nit med 100 grader standardhuvud och låg tolerans - Tumserie
EN 6101, Flyg- och rymdteknik - Nit med 100 grader försänkt huvud och låg tolerans - Tumserie
EN 4709-001, Flyg- och rymdteknik - Obemannat luftfartygssystem - Produktkrav och verifiering för "öppen kategori"
ISO/IEC 22460-1, ISO license and drone identity module for drone (Ultra light vehicle or unmanned aircraft system) - Part 1: Physical characteristics and basic data sets for drone licence
EN 3434, Flyg- och rymdteknik - Självlåsande sexkantiga slitsmuttrar/kronmuttrar av kadmiumpläterat, MOS2-smort stål - Klassifikation: 900 MPa (vid omgivningstemperatur)/235 °C
EN 2876, Flyg- och rymdteknik - Enkla sexkantsmuttrar med reducerad höjd och normal nyckelvidd i anodiserad aluminiumlegering - Klassifikation: 450 MPa (vid omgivningstemperatur)/120 °C
ISO 5015-1, Unmanned aircraft systems — Part 1: Operational procedures for passenger-carrying UAS
ISO 5015-2, Unmanned aircraft systems — Part 2: Operation of vertiports for unmanned aircraft
ISO 5109, Evaluation method for the resonance frequency of multi-copter UAV by measurement of rotor and body frequencies
ISO 5110, Test method for flight stability of multi-copter UA under wind and rain conditions
ISO 23629-8, UAS Traffic Management (UTM) — Part 8: Remote identification
ISO 24354, General requirements for civil small and light UAS payload interface
ISO 5286, Test methods for flight performance of civil light weight and small fixed-wing UAS
ISO 5305, General requirement of noise measurement of lightweight and small multirotor unmanned aircraft systems (UAS)
ISO 5309, Vibration test methods for lightweight and small civil UAS
ISO 5312, Evaluation and test method of rotor blade sharp injury to human body for civil lightweight and small UA
ISO 5332, Test methods for civil lightweight and small UAS under low pressure conditions
ISO 4584, Approval of new project for TR 4584, Improvement of guidelines for UA testing/design of Accelerated Lifecycle Testing (ALT) for UAS
EN 3077, Flyg- och rymdteknik - Slangklämmor - Teknisk specifikation
EN 3375-011, Flyg- och rymdteknik - Elektrisk kabel för digital dataöverföring - Del 011: Enkel kabelfläta - Star Quad-kabel, 100 ohm - Lättviktskonstruktion - Typ KL - Produktstandard
EN 2535, Flyg- och rymdteknik - Vakuummetallisering av kadmium
EN 3228, Flyg- och rymdteknik - Enkla sexkantsmuttrar med reducerad höjd och normal nyckelvidd i kadmiumpläterat stål - Klassifikation: 900 MPa (vid omgivningstemperatur) / 235 °C
EN 6052, Flyg- och rymdteknik - Nit-krage-system, aluminiumlegering, skjuvtyp, tumserie - Teknisk specifikation
EN 4709-002, Flyg- och rymdteknik - Obemannade luftfartygssystem - Del 002: Direkt fjärridentifiering
EN 4709-003, Flyg- och rymdteknik - Obemannade luftfartygssystem - Del 003: Krav på geomedvetenhet
EN 4709-004, Flyg- och rymdteknik - Obemannade luftfartygssystem - Del 004: Krav på belysning
EN 9114, Flyg- och rymdteknik - Kvalitetssystem - Direktleverans - Vägledning för flyg- och rymdföretag
ISO 23629-12, UAS traffic management (UTM) — Part 12: Requirements for UTM services and service providers
ISO 23629-5, UAS traffic management (UTM) — Part 5: UTM functional structure
ISO 4358, Test methods for civil multi-rotor unmanned aircraft system
EN 2002-001, Metalliska Material - Testmetoder - Dragprov vid rumstemperatur
ISO 24352, Technical requirements for light and small unmanned aircraft electric energy system
ISO 24355, General requirements of flight control system for civil small and light multirotor UAS
EN 2213, Luftsmälta - Härdade och Anlöpta - Stänger
EN 2252, Gjutningar - Stänger
EN 3523, Luftsmälta - Härdade och Anlöpta - Stänger för bearbetning
ISO/IEC 24356, General requirements for tethered unmanned aircraft system
ISO 21384-4, Unmanned aircraft systems — Part 2: UAS Components
EN 3524, Luftsmälta - Härdade och Anlöpta - plåt och band
EN 3525, Luftsmälta - Härdade och Anlöpta - Grovplåt
EN 4179, Kvalificering och godkännande av personal för ickedestruktiv testning
EN 2235, En- och flerkardelkabel , skärmad med hölje - Teknisk Specifikation
EN 3526, Stål 15CrMoV6 (1.7334) - Luftsmält - Härdat och anlöpt - plåt och band
EN 4056-005, Buntband och kabelbuntar - del 005: Plastbuntband med metallås, användningstemperatur -65 °C till 105 °C och -65 °C to 150 °C - Produkt standard
EN 4717, Polyetheretherketon med 55 % kontinuerlig kolfiber per volym (PEEK-CF55) - Lagerformmaterial - Materialspecifikation
EN 4718, Polyetheretherketon med 55 % kontinuerlig glasfiber per volym (PEEK-CF55) - Lagerformmaterial - Materialspecifikation
EN 4876, Miljötestning - Förslitningstålighet av dataskärmar vid normal användning
EN 9163, Certifikat av överensstämmande,krav
EN 4828, Termisk drift av LED-ljuskällor - Klassning och mätmetoder
EN 2559, Aerospace series - Carbon, glass and aramid fibre preimpregnates - Determination of the resin and fibre content and the mass of fibre per unit area
EN 4862, Rotorcraft - Constant Wear Lifejackets - Requirements, testing and marking
EN 4627, Aerospace series - Steel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Air melted - Hardened and tempered - Forgings - De ≤ 200 mm - 1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 Mpa
EN 4881, Aerospace series - Micro-arc oxidation of aluminium and aluminium alloys
EN 4628, Aerospace series - Steel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Air melted - Hardened and tempered - Bar - De ≤ 200 mm - 1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 Mpa
EN 4883, Aerospace series - Steel X5CrNiCu 17-4 (1.4542) - Air melted - Solution treated and precipitation treated - Plates - 6 mm ≤ a ≤ 100 mm - Rm ≥ 1 070 MPa
EN 4884, Aerospace series - Steel X3CrNiMoAl (13-8-2) - Vacuum induction melted and consumable electrode remelted - Solution treated and precipitation treated - Bars for machining - a or D ≤ 200 mm - 1 200 MPa ≤ Rm ≤ 1 350 MPa
EN 4882, Aerospace series - Steel X5CrNiCu 17-4 (1.4542) - Air melted - Solution treated and precipitation treated - Sheets and strips - a ≤ 6 mm - Rm ≥ 1 070 MPa
ISO/IEC 22460-2, ISO license and drone identity module for drone (Ultra light vehicle or unmanned aircraft system) — Part 2: Drone identity module (DIM)
ISO/IEC 22460-3, ISO license and drone identity module for drone (Ultra Light Vehicle or unmanned aircraft system) — Part 3: Logical data structure, access control, authentication and integrity validation for drone licence
EN 2854-002, Aerospace series - Cables, electrical for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 260 °C - Part 002: General
EN 4630, Aerospace series - Steel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Air melted - Hardened and tempered - Forgings - De ≤ 200 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa
EN 4631, Aerospace series - Steel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Air melted - Hardened and tempered - Bars - De ≤ 200 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa
EN 4868, Aerospace series - Anodic electrodeposition of hexavalent chromium free primer
EN 2713-012, Aerospace series - Cables, electrical, single and multicore for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 200 °C - Part 012: MNA (1 core), MNB (pair), MNC (3 cores), MND (4 cores), cables family - Silver-plated copper screened (spiral) and jacketed, UV laser printable - Product standard
EN 2821, Aerospace series - Steel X5CrNiCu15 5 (1.4545) - Consumable electrode remelted - Solution treated and precipitation treated - Bars for machining - a or D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 310 MPa
EN 2996-006, Aerospace series - Circuit breakers, three-poles, temperature compensated, rated currents 1 A to 25 A - Part 006: 6,3 & 2,8 mm blade terminal - With polarized signal contact - Product standard
EN 3311, Aerospace series - Titanium alloy TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Annealed - Bars for machining - D < 300 mm - 900 MPa &le; Rm &le; 1 160 MPa
EN 3475-705, Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Part 705: Contrast measurement
EN 3774-004, Aerospace series - Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated currents 1 A to 25 A - Part 004: UNC thread terminals - Product standard
EN 4529-003, Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Sealing plugs - Part 003: Class T - Product standard
EN 4530-002, Aerospace series - Sealing sleeves used in elements of connection - Part 002: List and utilization of sealing sleeves
EN 4708-002, Aerospace series - Sleeving, heat-shrinkable, for binding, insulation and identification - Part 002: Index of Product standards
EN 4708-204, Aerospace series - Sleeves, heat-shrinkable, for binding, insulation and identification - Part 204: Limited fire hazard identification sleeves - Operating Temperature range -40 °C to 105 °C - Product Standard
EN 4840-103, Aerospace series - Heat shrinkable moulded shapes - Part 103: Fluoroelastomeric, temperature range -55 °C to 200 °C - Product Standard
EN 6024, Aerospace series - Screws, 100° countersunk reduced head offset cruciform recess close tolerance shank, short thread in titanium alloy, anodized MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/315 °C - Inch series
EN 6042, Aerospace series - Organic compounds - Test method - Analysis by infrared spectroscopy
EN 6095, Aerospace series - Rotary fasteners - Structural and non-structural applications - Technical specification
ISO 23629-9, UAS traffic management (UTM) — Part 9: Interface between UTM service providers and users
EN 3645-001, Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 001: Technical specification
EN 4165-005, Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating temperature 175 °C continuous - Part 005 : Stackable mouting receptable 2 and 4 modules, series 3
EN 4165-006, Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating temperature 175 °C continuous - Part 006: Plug for 2 and 4 modules, series 2 - Product standard
EN 4165-007, Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating temperature 175 °C continuous - Part 007: Plug for 2 and 4 modules, series 3 - Product standard
EN 4165-008, Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating temperature 175 °C continuous - Part 008: Rack and panel plug for 2 and 4 modules, series 2 - Product standard
EN 4165-009, Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating temperature 175 °C continuous - Part 009: Rack and panel plug for 2 and 4 modules, series 3 - Product standard
EN 4165-010, Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating temperature 175 °C continuous - Part 010: Rack and panel rear mounted plug for 2 and 4 modules, series 2 - Product standard
EN 4165-011, Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating temperature 175 °C continuous - Part 011: Flange mounting receptacle 2 and 4 modules, series 2 - Product standard
EN 4165-012, Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating temperature 175 °C continuous - Part 012: Flange mounting receptacle 2 and 4 modules, series 3 - Product standard
EN 4165-026, Aerospace Series - Connector, electrical, rectangular, modular - Operating temperatures 175°C continuous - Part 026: Shielded accessories for single module - Product standard
EN 9101, Requirements for Conducting Audits of Aviation, Space, and Defence Quality Management Systems
ISO 21384-2, Unmanned aircraft systems — Part 2: UAS components
EN 3361, xxx
EN 3364, xxx
EN 3479, xxx
EN 4258, xxx
EN 4287, xx
EN 4902, xxx
EN 4904, xxx
EN 4863, Aerospace series - Rotorcraft immersion suits - Requirements, testing and marking
ISO 21384-3, Unmanned aircraft systems — Part 3: Operational procedures
EN 3155-075, Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 075: Contacts, electrical, quadrax, size 8, female, type E, crimp, class R - Product standard
EN 3745-412, Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 412: Humidity resistance
EN 4677-001, Aerospace series - Welded and brazed assemblies for aerospace constructions - Joints of metallic materials by electron beam welding - Part 001: Quality of welded assemblies
EN 4844, Aerospace series - Screws, 100° countersunk normal head, Spiral Drive Recess, threaded to head, in heat and corrosion resisting steel, passivated - Classification : 1 100 MPa (at ambient temperature) / 425 °C
EN 4845, Aerospace series - Screws, 100° countersunk normal head, Spiral Drive Recess, threaded to head, in heat and corrosion resisting steel, passivated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/425 °C
EN 4846, Aerospace series - Screws, pan head, Spiral Drive Recess, threaded to head, in heat and corrosion resisting steel, passivated - Classification : 1 100 MPa (at ambient temperature) / 425 °C
EN 4847, Aerospace series - Screw, pan head, Spiral Drive Recess, coarse tolerance normal shank, medium length thread, in alloy steel, cadmium plated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/235 °C
EN 4848, Aerospace series - Screw, pan head, Spiral Drive Recess, coarse tolerance normal shank, medium length thread, in titanium alloy, anodized, MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/315 °C
EN 4849, Aerospace series - Screw, 100° countersunk normal head, Spiral Drive Recess, close tolerance normal shank, short thread, in titanium alloy, aluminium IVD coated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/425 °C
EN 4850, Aerospace series - Screw, 100° countersunk normal head, Spiral Drive Recess, coarse tolerance normal shank, medium length thread, in alloy steel, cadmium plated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/235 °C
EN 4851, Aerospace series - Screw, 100° countersunk normal head, Spiral Drive Recess, coarse tolerance normal shank, long thread, in alloy steel, cadmium plated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/235 °C
EN 4853, Aerospace series - Externally threaded fastener, 100° countersunk normal head, Spiral Drive Recess - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/425 °C
EN 6059-401, Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 401: Expansion range
EN 2882:2021, Aerospace series - Nuts, hexagonal, self-locking, with counterbore and captive washer, in steel, cadmium plated, MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 235 °C
EN 2944:2021, Aerospace series - Inserts, screw thread, helical coil, self-locking, in corrosion resisting steel FE-PA3004
EN 3155-074, Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 074: Contacts, electrical, quadrax, size 8, male, type E, crimp, class R - Product standard
EN 4500-006, _
EN 4877-001, Aerospace series - Filler metals for welding - Part 001: Technical specification
EN 4877-002, Aerospace series - Filler metals for welding - Part 002: Authorized filler metals
EN 9104-002, Aerospace series - Quality management systems - Part 2: Requirements for the Oversight of Aviation, Space, and Defense Quality Management System Certification Programs
Visa fler Visa färre
Deltagare 12 företag och organisationer
AFRY Industry and Digital Solutions, Solna
AMKVO AB, UPPSALA
Frivilliga Automobilkåren Stockholm-Uppsala Län, SOLLENTUNA
Lunds Universitet Trafikflyghögskolan, Ljungbyhed
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Qamcom Research And Technology AB, GÖTEBORG
RISE AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden,, Linköping
SkyMap Stockholm AB, SEGELTORP
Telia Sverige AB, SOLNA
Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, STOCKHOLM
Transportstyrelsen, Norrköping
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1/SC 17, Cards and security devices for personal identification
ISO/IEC JTC 1/SC 17/WG 12, Drone license and drone identity module
ISO/TC 20/SC 16, Unmanned aircraft systems
ASD-STAN, Aerospace
ASD-STAN/D 5/WG 8, UAS Unmanned Aircraft Systems
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Nyhet

Vilka krav ska ställas på drönare?

2020-03-20

Användningen av drönare ökar i samhället. Men vad är en drönare, och vad är en flygvärdig konstruktion? Petra Dalunde på testbädden Urban ICT Arena berättar om hur vi kommer använda drönare i framtiden och vad som krävs för att skapa säker användning av drönare i städer.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anders Lindberg
Projektledare
anders.lindberg@sis.se

Caroline Klementsson
Projektassistent
caroline.klementsson@sis.se