Standardutveckling · SIS/TK 596

Keramiska plattor

Byggkeramik är keramiska plattor, kakelplattor, klinkerplattor och mosaik. De används på golv och väggar och deras egenskaper innebär att de uppfyller en mängd olika krav. Målgruppen för arbetet är till exempel plattsättare, myndigheter, provningsinstitut, leverantörer, försäkringsbolag och kommuner.

EU har lagt mandat till den europeiska standardiseringen att ta fram harmoniserade standarder för en rad olika byggmaterial. Det finns redan idag harmoniserade standarder för plattor, tätskiktsmaterial och fästmassa.

I olika våtrumsmiljöer, oavsett om det är bostadsbadrum eller publika badanläggningar, är förutsättningarna beroende av fästmassa, fog, betong, armering, konstruktion samt utformning, såväl som det keramiska ytskiktet. Därför kommer eventuellt även standardisering av våtrumssystem att ingå i kommitténs arbete.

Den svenska kommittén kommer även att följa det internationella arbetet som sker inom byggkeramik.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 26 standarder
ISO 10545-3, Keramiska plattor - Del 3: Bestämning av vattenabsorption, skenbar porositet, skenbar relativ densitet och bulkdensitet
ISO/TS 23051, Universal test method for wear resistance by pedestrian traffic on flooring
ISO 23215, Uncoupling Membrane for Ceramic Tile Installation
ISO 17889-2, Ceramic tiling systems - Sustainability for ceramic tiles and installation materials - Part 2: Specification for tile installation materials
ISO 13007-7, Ceramic tiles - Grouts and adhesives - Part 7: Requirements, test methods, evaluation of conformity, classification and designation for bonded soundproofing membranes for use beneath ceramic tiling bonded with adhesives
ISO 10545-18, Keramiska plattor - Del 18: Bestämning av ljusreflektionsvärde (LRV)
ISO 10545-20, Keramiska plattor - Del 20: Bestämning av avvikning av keramiska plattor för beräkning av dess krökningsradie
ISO 10545-21, Keramiska plattor - Del 21: Bestämning av omvänd färgbeständighet
ISO 23680, Determination of the behaviour under dynamic load of complete ceramic floor tiles installation systems
EN ISO 23680, Ceramic tiles - Determination of the behaviour under dynamic load of complete ceramic floor tiles installation systems
EN ISO 10545-18, Keramiska plattor - Del 18: Bestämning av ljusreflektionsvärde
EN ISO 10545-20, Keramiska plattor - Del 20: Bestämning av avvikning av keramiska plattor för beräkning av dess krökningsradie
EN ISO 10545-21, Keramiska plattor - Del 21: Bestämning av omvänd färgbeständighet
EN 14891-1, Vattentäta skikt som appliceras i flytande form för användning under och bakom keramiska plattor monterade med fästsmassa - Viktiga egenskaper och AVCP
EN 12004-1, Fästmassor för keramiska plattor - Del 1: Väsentliga egenskaper och AVCP
ISO 10545-22, Ceramic tiles - Part 22: Determination of resistance to wear with a multi-attribute method
ISO 13006, Keramiska plattor - Definitioner, klassificering, egenskaper och märkning
ISO 10545-23, Keramiska plattor - Del 23:
EN 13888-1, Fästmassor för keramiska plattor - Del 1: Krav, klassificering, beteckning, stämpling och märkning
EN 13888-2, Fästmassor för keramiska plattor - Del 2: Provningsmetoder
EN 14411, Keramiska plattor - Definitioner, klassificering, egenskaper, bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda och märkning
EN ISO 10545-22, Ceramic tiles - Part 22: Determination of resistance to wear with a multi-attribute method
EN ISO 10545-23, Keramiska plattor - Del 23:
ISO/TS 17870-3, Ceramic tiles — Guidelines for installation — Part 3: Installation of large format porcelain tiles and panels by mechanical means onto a supporting structure
ISO 13007-4, Ceramic tiles - Grouts and adhesives - Part 4: Test methods for grouts
SS 105100, Keramiska plattor - Bestämning av omvänd färgbeständighet
Visa fler Visa färre
Utgivet 33 standarder
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial (91.100) Byggnadsmaterial (91.100) Keramiska byggprodukter (91.100.25)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Viveka Odlen
Projektledare
viveka.odlen@sis.se.invalid

Elin Lindblom
Projektassistent
elin.lindblom@sis.se.invalid