Standardutveckling · SIS/TK 595

Trycksårsprevention

Ett trycksår är en tryckskada som fått utvecklas vidare. Trycksår orsakar stort lidande för patienten och höga kostnader för samhället. Idag finns flera olika typer av produkter som har tryckavlastande effekt och som ingår i förebyggande arbete och behandling av trycksår. Dessa produkter kan göra en stor skillnad i livskvalitet för alla med begränsad rörlighet. Eftersom inget enskilt underlag är bäst, finns en mängd olika ytor, inklusive madrasser, bäddmadrasser och integrerade bäddsystem i ett brett urval av material. Att välja från denna växande lista av alternativ har blivit en svår uppgift för vårdpersonal och patienter.

SIS/TK 595 jobbar aktivit med standarder både i Sverige och internationellt som bidrar till att öka samsynen och kvaliten på produkter som syfter till att förhindra trycksår och lidandet de medför.

Genom standardiserade testmetoder för till exempel madrasser och textiler kan vården jämföra olika produkters förmåga och hållbarhet och i sina upphandlingar ställa relevanta krav. Det främjar patientsäkerhet och underlättar också för vården att välja mellan olika produkter.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Arbetar nu med 4 standarder
ISO 20342-10, Assistive products for tissue integrity when lying down — Part 10: Guide to cleaning, disinfecting and care of polyurethane APTI covers
CEN ISO/TS 20342-10, Assistive products for tissue integrity when lying down - Part 10: Guidance to cleaning, disinfecting and care of polyurethane APTI covers (ISO/DTS 20342-10:2021)
EN ISO 20342-1:2019/A1, Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt i liggande position - Del 1 Allmänna krav
ISO 20342-1, Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt i liggande position - Del 1 Allmänna krav
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 5 standarder
Deltagare 1 företag och organisationer
Göran Sjödén Rehab Distribution AB, Kungälv
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Verksamhetsplan för SIS/TK 595

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Webinar 27 april 2021 - Nyttan med standarder- hur kan vi använda standarder vid upphandling

Webinar 27 april 2021 - Nyttan med standarder-  hur kan vi använda standarder vid upphandling

Hur kan standarder bidra till ökad patientsäkerhet, kvalitet, kostnadseffektivitet och samhällsnytta?

Deltagare i standardiseringskommittéerna TK 330 Förbrukningsmaterial inom sjukvården och TK 595 Trycksårsprevention berättar om hur standarder kan göra nytta i ditt arbete med upphandling.

De produktområden som berörs i webinaret är medicinska handskar, förband och tryckavlastande madrasser.

Se webinaret genom att klicka här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anna Sjögren
Projektledare
anna.sjogren@sis.se.invalid

Jenny Vesterberg
Projektassistent
jenny.vesterberg@sis.se.invalid