Standardutveckling · SIS/TK 591

Lastsäkring - Godstransporter

Dålig säkring av last kan skada gods, fordon, fartyg och människor och ibland orsaka svåra olyckor och haverier. Det är inte alltid lätt att veta hur man skall göra för att säkra lasten på ett riktigt sätt och det kan vara svårt att avgöra vem eller vilka som är ansvariga för att lastsäkringen blir utförd.

Lastsäkringsinstruktioner utarbetas för att ge tydliga anvisningar om hur gods skall lastas och säkras i container, växelflak, trailer, lastbil eller järnvägsvagn. Instruktionerna utarbetas för att uppfylla gällande bestämmelser för transport av gods på väg, järnväg och till sjöss.

En annan fråga på lastsäkringsområdet handlar om vem som ska ställas till ansvar för bristande lastsäkring. När lasten transporteras via flera trafikslag blir många inblandade och den som faktiskt utför transporten har inte alltid möjlighet att se hur lasten är säkrad.

Sedan många år har det utarbetats standarder inom områdena lastsäkring och godstransporter både nationellt (SIS), internationellt (ISO) och inom Europa (CEN), främst med syfte att uppnå ökad säkerhet för människor och gods.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 11 standarder
ISO 23575, Fartyg och marinteknik - Marina säkringsanordningar för ro-ro-laster
EN ISO 6346:1995/A4, Containrar - Kodbeteckningar och märkning - Tillägg 4
ISO 4827, Ships and marine technology — Escorting and pull-back system for tankers
ISO 4845, Ships and marine technology — Combined rigging for deep-sea mooring
ISO 1161, Containrar serie 1 - Hörnbeslag och mellanliggande fästelement - Krav
ISO 5528, Ships and marine technology — Deep-sea hydraulic winch equipment
ISO 5540, Ships and marine technology — Sea-going vessels — Dual traction/storage winch for oceanographic research
ISO 5556, Ships and marine technology — Sea-going vessels — Single-drum winch for oceanographic research
ISO 668:2020/FDAmd 1, Containrar serie 1 - Indelning, mått och bruttovikter - Tillägg 1
ISO 1704, Ships and marine technology — Stud-link anchor chains
SS 17321, Intermodala lastenheter och nyttofordon - Förpackningars transportstabilitet - Minimikrav och provningar
Visa fler Visa färre
Utgivet 52 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 14 företag och organisationer
AB Åkerikonsult, STOCKHOLM
DHL Freight (Sweden) AB, HELSINGBORG
Forankra AB, VÅRGÅRDA
Försvarsmakten, Skövde
IKEA of Sweden AB, ÄLMHULT
Laxo Mekan AB, ÖREBRO
MariTerm AB, HÖGANÄS
Stena Rederi AB, GÖTEBORG
Sveriges Tågoperatörer Service AB, STOCKHOLM
Transportstyrelsen Väg- & järnvägsavdelningen, BORLÄNGE
Trioworld AB, SMÅLANDSSTENAR
TYA Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, SOLNA
Wallenius Marine AB, STOCKHOLM
Volvo Logistics AB, GÖTEBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 13 internationella kommittéer
ISO/TC 104, Freight containers
ISO/TC 104/SC 1, General purpose containers
ISO/TC 8/SC 4, Outfitting and deck machinery
ISO/TC 8/SC 4/WG 7, Marine cargo securing devices
CEN/TC 119, Intermodal Loading Units and Cargo Securing (ILUCS)
CEN/TC 119/WG 6, Intermodal Loading Units
CEN/TC 119/WG 7, Cargo Securing
CEN/TC 168, Chains, ropes, webbing, slings and accessories - Safety
CEN/TC 168/WG 6, Load restraint assemblies
CEN/TC 261, Packaging
CEN/TC 261/SC 5/WG 12, Marking
CEN/TC 261/SC 5/WG 14, Test methods and test schedules
CEN/TC 261/SC 5/WG 16, Packaging of dangerous goods
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (14) Lagerutrustning (14.460) Provning (19) Mekanisk provning och utrustning (19.060) Fordonsteknik (43) Fordon Allmänt (43.020) Järnvägsteknik (45) Järnvägsteknik Allmänt (45.020) Skeppbyggnadteknik och marina konstruktioner (47) Skeppbyggnadteknik Allmänt (47.020) Lastutrymmen (47.020.85)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Per-Olof Svensson
Projektledare
per-olof.svensson@sis.se

Ylva Yassine
Projektassistent
ylva.yassine@sis.se