Standardutveckling · SIS/TK 587

Hållbara processer för skog och skogsbaserade produkter

Kommittén har representerat svenska intressen under utvecklingen av en ISO-standard gällande chain-of-custody för skogliga produkter, SS-ISO 38200:2018. Nu har den internationella gruppen ombildats med en bredare omfattning och har titeln "Sustainable processes for wood and wood-based products". I och med detta kommer även SIS/TK 587 bredda sitt arbete. Är din organisation intresserad av att delta eller har du frågor eller synpunkter, kontakta gärna Maria Gustafsson!

Den nya tekniska kommittén, ISO/TC 287 Sustainable processes for wood and wood-based products, kommer att arbeta med övergripande frågor för den skogliga värdekedjan. Detta arbete kan komma att ha stor betydelse för dels den traditionella skogsindustrin, dels alla som tillverkar och handlar med produkter baserade på träråvara.  Det är därför viktigt att vara med från början och styra inriktningen på arbetet så att det passar den svenska industrin.

Arbetet med de första standarderna förväntas starta strax efter årsskiftet 2021/2022. De områden som diskuteras mest just nu är:

  • Kolbalans
  • Fjärranalys
  • Kartläggning av begrepp kopplade till cirkularitet

ISO-kommittén leds av Brasilien. Det har initialt startats tre arbetsgrupper inom ISO (som ligger under den tekniska kommittén):

  • Chain of custody
  • Measurement methods and tracking
  • Sustainability aspects (Sverige leder gruppen)

Scope för ISO/TC 287 är:

Standardization in the field of the wood and wood-based industries, including sustainability aspects and renewability, chain of custody, timber tracking and timber measurement, across the entire value chain from biomass production to the finished wood and wood-based products, and including the use phase and end of life.

Excluded: those applications covered by ISO/TC 6 “Paper, board and pulps”; ISO/TC 89 “Wood-based panels”; ISO/TC 165 “Timber structures”; ISO/TC 218 “Timber”; and ISO/TC 207 “Environmental management”.

Syftet är med andra ord att arbeta med övergripande frågor, inte att duplicera det arbete som sker på produktnivå.

 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 1 standarder
ISO 8347, Measurement procedures associated with the chain of custody in native tropical forest management areas
Utgivet 1 standarder
Deltagare 1 företag och organisationer
Sågverkens Riksförbund ek för, Jönköping
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Remisseminarium den 2 juni 2017

Ämnesområden

Träteknik (79) Träbearbetning (79.020) Trä, sågtimmer och sågat virke (79.040) Träbaserade skivor (79.060) Pappersteknik (85)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Intressentmöte 2021-10-21

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Maria Gustafsson
Projektledare
072-280 19 40
maria.gustafsson@sis.se.invalid

Anna-Karin Jansson
Projektassistent
anna-karin.jansson@sis.se.invalid