Standardutveckling · SIS/TK 583

Spårväg

Att kunna färdas bekvämt, effektivt, miljövänligt, tillgängligt och säkert är en ständigt aktuell fråga i urbana miljöer. EU-kommissionen har genom sitt mandat M/486 "Mandate for programming and standardisation addressed to the European standardization bodies in the field of urban rail" gett de europeiska standardiseringsorganisationerna i uppdrag att arbeta fram standarder inom urban rail. SIS Tekniska kommitté 583 Spårväg bildades 2013 och har ett nära samarbete med SIS/TK 254 Järnvägar.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Spårväg
Aktuella remisser att kommentera
Deltagare 3 företag och organisationer
Göteborgs Spårvägar AB, Göteborg
Norrköpings kommun Tekniska kontoret, Norrköping
Sweco Rail AB, Fagersta
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
CEN/TC 256/SC 3/WG 37, Driver’s cab
CEN/TC 256/WG 3, Acoustics
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Arbetet inom kommittén

Ämnesområden

Rullande material (45.060)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Linnéa Casselbrant
Projektledare
08-55552045
linnea.casselbrant@sis.se

Jennifer Arleheim
Projektassistent
08-55552185
jennifer.arleheim@sis.se