Standardutveckling · SIS/TK 562

Human Resource Management

Många företag saknar idag rutiner för att hantera alla de moment och frågeställningar som berör personalledning och organisationsutveckling. Ett strukturerat arbetssätt kring dessa frågor innebär både effektivitetsvinster och större möjligheter att attrahera och behålla kompetent personal. Den internationella standardiseringsorganisationen ISO arbetar därför med standarder inom HR-området.

Standarder inom Human Resource Management ska erbjuda en bred vägledning för alla som arbetar med personalledning och organisationsutveckling. Standarderna ska vara till fördel både för organisationer samt deras anställda.

Förutom att ge ett effektivare HR-arbete ska de till exempel också ge bättre kandidatupplevelser vid rekrytering och tydligare kommunikation mellan levarantörer och köpare av HR-anknutna tjänster.

Initiativet att starta det globala standardiseringarbetet inom HR-management kom från USA och målbilden är att området ska innefatta det mesta som kan förekomma inom personalledning och organisationsutveckling. Inom den tekniska kommittén för HR-management inom ISO, ISO/TC 260, finns följande arbetsgrupper:

 • Metrics
 • Allocation and Timekeeping
 • Recruitment
 • Knowledge Management
 • Diversity and inclusion
 • Employee Engagement
 • Learning and Development
 • Compensation

Vill du:

 • vara med och påverka innehållet?
 • lära dig mer om standarden?
 • träffa och lära känna nationella och internationella experter inom området?
 • bli uppdaterad om den internationella utvecklingen inom bedömningstjänster i arbetslivet (tex 360° återkoppling och rekrytering)?
 • veta hur ISO 10667 bäst kan användas?

För mer information kring den globala standarden för bedömningstjänster, se detta infoblad: Infoblad_bedömningstjänster.pdf.

Vad som i detalj är föremål för internationell standardisering presenteras under rubriken "Arbetar nu med" längre ner på denna sida.

Om du är intresserad av att vara med, hör då av dig till oss i projektledningen (se detaljer till höger på denna sida) så berättar vi gärna mer om arbetet. 

 


NYHET

Läs intervju med vår nya ordförande Mattias Magnell och hur han ser på framtidens HRM och kommitténs bidrag till en gynnsammare arbetsplats.


Se intervjun med Stefan Tengblad, professor i HRM där han bland annat berättar om fördelarna och utmaningarna med att ha ett modernt hållbart HRM. Klicka här>>

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?
Arbetar nu med 14 standarder
ISO 30416, Human Resource Management - Management av arbetskraft
ISO 30419, Vägledning för säkerställande av en positiv kandidatupplevelse under rekryteringsprocessen
ISO 23326, Human Resource Management - Vägledning för involvering av personal
ISO 30422, Human Resource Management - Lärande och utveckling
ISO 23851, Kunskapsledning - Terminologi
ISO 30426, Kompensationssystem
ISO/TS 30429, Human Resource Management - Mätvärden för arbetskraftsproduktivitet
ISO 30401:2018/Amd 1, Kunskapsledningssystem - Krav - Tillägg 1
ISO 30434, Human Resource Management - Resursallokering
ISO 30435, Human Resource Management — Workforce Data Quality Standard
ISO 30400, Personalledning - Terminologi
ISO 30405, Personalledning - Vägledning för rekrytering
ISO/TS 30436, Human Resource Management — Diversity and Inclusion Metrics Technical Specification
ISO/TS 30437, Human Resource Management — Learning and Development Metrics
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 12 standarder
Deltagare 1 företag och organisationer
Mercuri Urval KMR AB, Stockholm
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera

Ämnesområden

Sociologi, service, företagsorganisation och -ledning och administration (03) Företagsorganisation och företagsledning. Ledningssystem (03.100) Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Personaladministration (03.100.30) Övrigt företagsorg. (03.100.99)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare!

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Webinarium HR Management sept 2020

Ta del av presentationen från SIS webinarium kring HR Management! ( Sept 2020)

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Christa Ahlenblom
Projektledare
christa.ahlenblom@sis.se.invalid

Karin Ekström
Projektassistent
karin.ekstrom@sis.se.invalid