Standardutveckling · SIS/TK 556

Betongkonstruktioner

Eurokoderna är de gemensamma europeiska dimensioneringsreglerna för bärverk till byggnader och anläggningar. De bidrar till att åstadkomma EES inre marknad för varor och tjänster, samt ökar konkurrensen för företag inom EES och deras gemensamma konkurrenskraft gentemot företag från övriga världen. SIS tekniska kommitté TK 556 "Betongkonstruktioner" arbetar med att revidera Eurokod 2 del 1 till 4.

Kommitténs grundintresse är att påverka standardisering av strukturella och geotekniska konstruktionsregler för bygg- och anläggningsarbeten inom området betong.

Kommittén huvudsakliga fokus ligger i att påverka den nya Eurokoden avseende betongkonstruktioner, Eurokod 2, som är basdokument för dimensionering och konstruktion av betongkonstruktioner av alla slag. Inom omfattningen för det europeiska arbetet ligger även standarder under Byggproduktförordningen och kraven för CE-märkning.

Standardprodukter inom kommitténs omfattning används vid byggande, infrastruktur, anläggnings- och brobyggande. De används förutom av entreprenörer och konstruktörer även vid kravställande från myndigheter och beställare vid upprättande av utförandespecifikationer. Genom att följa standarder kan användningen av det material som krävs optimeras för att uppfylla samhällets krav på säkerhet och beständighet, vilket minskar förekomst av överkapacitet och resursslöseri, och i vissa fall även förlänga livslängden för befintliga konstruktioner.

Eurokod 2 remisser

Just nu arbetar kommittén med att sammanställa inkomna kommentarer på de förslag som varit ute på publik remisser undeer hösten:

  • prEN 1992-1-1, Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules - Rules for buildings, bridges and civil engineering structures, 
  • prEN 1992-1-2, Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design,

Nya generationens Eurokoder

Eurokoderna håller på att omarbetas till nya versioner och ett intensivt arbete pågår bland Europas experter. Fram till 14 november 2021 var det möjligt att tycka till om förslaget, som var ute på remiss.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 7 standarder
ISO 22502, Simplified design guidelines of mechanical connections of nonstructural elements attached to structural concrete
EN 1992-1-1, Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader
ISO 23523, Test methods for discrete polymer fibre for fibre-reinforced cementitous composites
ISO 18319-2, Fibre reinforced polymer (FRP) reinforcement for concrete structures - Part 2: Specifications of CFRP strips
ISO 21725-2, Simplified design of prestressed concrete bridges - Part 2: Box-girder bridges
EN 1992-1-2, Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner- Del 1-2 Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering
ISO 18319-3, Fibre reinforced polymer (FRP) reinforcement for concrete structures — Part 3: Classification of FRP sheets
Visa fler Visa färre
Utgivet 31 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 28 företag och organisationer
Abetong AB, FALKENBERG
Bekaert Svenska AB, GÖTEBORG
Bjerking AB, UPPSALA
Boverket, KARLSKRONA
Brandskyddslaget AB, STOCKHOLM
Chalmers Tekniska Högskola, GÖTEBORG
COWI AB, GÖTEBORG
Forsmarks Kraftgrupp AB, ÖSTHAMMAR
Hedebratt Engineering AB, VÄSTERÅS
Hilti Svenska AB, ARLÖV
Inhouse Tech Göteborg AB, GÖTEBORG
Kadesjös Ingenjörsbyrå AB, VÄSTERÅS
Linotol Golvteknik AB, NORRKÖPING
Luleå tekniska universitet, Luleå
NCC Sverige AB, SOLNA
Norconsult AB, GÖTEBORG
Pre Cast Technology AB, KUNGÄLV
Ramboll Sweden AB, STOCKHOLM
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Skanska Sverige AB, GÖTEBORG
SWECO Sverige Holding AB, STOCKHOLM
Thomas Concrete Group AB, GÖTEBORG
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket Region Nord, LULEÅ
Transportstyrelsen, BORLÄNGE
Tyréns Group AB, STOCKHOLM
WSP Byggprojektering, LULEÅ
ÅF-Infrastructure AB, MALMÖ
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 71/SC 5, Simplified design standard for concrete structures
ISO/TC 71/SC 6, Non-traditional reinforcing materials for concrete structures
CEN/TC 104/WG 11, Fibres for concrete
CEN/TC 250, Structural Eurocodes
CEN/TC 250/SC 2, Eurocode 2: Design of concrete structures
CEN/TC 250/SC 2/WG 1, Coordination and Editorial Panel
CEN/TC 250/SC 2/WG 2, Design of fastenings for use in concrete
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsstommar (91.080) Byggnadsmaterial (91.100) Konstruktionsteknik (91.200)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Karin Vestlund.Ekerby
Projektledare
karin.vestlund.ekerby@sis.se

Linn Holegård
Projektassistent
linn.holegard@sis.se