Standardutveckling · SIS/TK 548

Bakgavellyftar för vägfordon

I Sverige finns det tusentals lastbilar, bussar och andra fordon med bakgavellyftar. Lyftarna är ibland inblandade i olyckor och kommittén vill genom sitt arbete minska antalet olyckor som beror på förutsägbara risker. Detta för att bidra till att utforma regler och standarder som är tydliga och reflekterar en säker användning.

Vad det gäller rullstolslyftar så handlar arbetet i SIS/TK 548 – Bakgavellyftar för vägfordon inte bara om bakgavelmonterade lyftar utan alla sorters rullstolslyftar för fordonsmontage.

För att minska antalet olyckor har man inom den europeiska standardiseringen utvecklat en standard i två delar gällande bakgavellyftar; del 1 om Bakgavellyftar för gods och del 2 om Bakgavellyftar för passagerare. Dessa är publicerade av SIS som SS-EN 1756-1och SS-EN 1756-2. Sverige leder den europeiska arbetsgrupp som utvecklar och förvaltar dessa två dokument.

Våren 2018 tog den svenska kommittén initiativet till att revidera EN 1756-1. Revideringen pågår nu, så den som vill påverka hur nästa utgåva av standarden ser ut bör höra av sig snarast.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 2 standarder
Deltagare 1 företag och organisationer
Fors Industrier AB FIAB, Bispgården
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (14) Lyftplattformar (14.260) Utrustning för materialhantering (53) Lyftdon Allmänt (53.020)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal. 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Jörgen Wyke
Projektledare
jorgen.wyke@sis.se.invalid

Yamen Kadoura
Projektassistent
yamen.kadoura@sis.se.invalid