Standardutveckling · SIS/TK 520

Lantbruksbyggnader

Det ställs speciella krav på ekonomibyggnader för lantbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring. Särskilt för djurstallar är det många olika krav att beakta vid projektering och byggande. För många frågor saknas det mer konkreta regler och rekommendationer. Kommittén tar fram handfasta råd avseende utformning av ekonomibyggnader, med inredning och installationer

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 6 standarder
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 520/AG 09, Ventilationssystem med gardiner till djurstall
Deltagare 1 företag och organisationer
NOVAB AB, ÖREBRO
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
CEN/TC 284, Greenhouses
CEN/TC 422, Side curtains ventilation systems
SIS/TK 520/AG 09, Ventilationssystem med gardiner till djurstall:
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Stenmark
Projektledare
annika.stenmark@sis.se

Åse Lyngstad
Projektassistent
ase.lyngstad@sis.se