Standardutveckling · SIS/TK 498

Tillgänglighet till vägfordon för personer med begränsad rörlighet

Full delaktighet och jämlikhet för varje samhällsmedborgare är ett mål vi alla strävar mot. Många inom den mänskliga mångfalden stöter på svårigheter som hindrar dem från att kunna röra sig fritt och verka i samhället. SIS/TK 498 har en vision om att det i framtiden ska finnas lämpliga personbilar för personer med begränsad rörlighet.

Lämpliga fordon för personer med begränsad rörlighet bidrar till att uppfylla målet om full delaktighet och jämlikhet för alla samhällsmedborgare.

Syftet med detta arbete är att medverka vid framtagningen av en ISO-standard eller ISO/TS (=ISO/Technical Specifikation) som innehåller specifika tekniska krav och provmetoder för utformning av personbilar som är tillgängliga för personer med begränsad rörlighet och som ger god säkerhet vid användning.

Standarden ska omfatta personbilar med högst åtta sittplatser utöver förarplatsen. Standarden förväntas inte innehålla sådana tekniska krav som täcks av EG-direktiv för godkännande av fordon.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Tillgänglighet till vägfordon för personer med begränsad rörlighet
Arbetar nu med 1 standarder
SS 774001, Conversion of vehicles for persons with reduced mobility - Capacity up to eight passengers, driver not included
Utgivet 2 standarder
Deltagare 1 företag och organisationer
Region Stockholm Färdtjänstverksamheten, Stockholm
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning (11.180) Vägtransport (03.220.20) Personbilar, husvagnar och lätta släpvagnar (43.100)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Alexandra Antoni
Projektledare
alexandra.antoni@sis.se.invalid

Ulrika Axmark
Projektassistent
ulrika.axmark@sis.se.invalid