Standardutveckling · SIS/TK 495

Kosmetik samt analysmetoder för allergener

I vardagslivet kommer vi i kontakt med material och produkter som kan orsaka allergier. Hela 20 procent av den svenska befolkningen lider av kontaktallergi. Kommittén arbetar med att förbättra folkhälsan genom standarder för analysmetoder för allergiframkallande ämnen samt standarder för tillverkning, kontroll och innehållsdeklaration av kosmetika. Internationell standardisering underlättar produktsäkerhet samt den global handeln av produkter.

Allergiska reaktioner i hud eller i slemhinnor, orsakade av kemiska substanser i produkter och material, är ett väldokumenterat och ökande problem som påverkar stora delar av den europeiska befolkningen såväl i arbetsliv som privatliv.

En samlad ansträngning genomförs i Europa för att minska risken för kända allergiframkallande ämnen i olika produkter. Europeiska och nationella myndigheter förebygger dessa problem genom att lagstifta om gränsvärden, samt ställa krav på märkning av produkter.

Enhetliga analysmetoder i form av standarder som kontrollerar material och produkter samt hur man deklarerar innehåll i dessa är ett viktigt steg framåt i arbetet inom allergiområdet. De som berörs av standarderna är främst tillverkare av produkter, importörer, handeln och tillsynsmyndigheterna, och konsumenterna.

Standardisering inom kosmetika

Standarder för kosmetiska produkter behövs av flera anledningar. Framför allt används de av både producenter och myndigheter för att säkerställa och följa upp produktsäkerheten

Standarder underlättar också samarbetet och kommunikationen mellan alla olika parter inom kosmetikaindustrin. Till exempel för att testa närvaron och koncentrationen av olika föroreningar eller ingredienser. Detta behöver både tillverkare av råmaterial och tillverkare av kosmetikprodukter kunna göra, samt även de myndigheter som gör tillsyn. Då är det viktigt att alla parter använder samma analysmetod (en standardiserad) så att det går att jämföra utfallet av analyserna när de testar samma typ av produkt.

Redan 1976 kom ett direktiv från EU-kommissionen som reglerar kosmetikamarknaden. Det ska motverka hinder på den inre marknaden och se till att produkterna är säkra. Direktivet har senare (2009) fått tilläggskrav som givit hållbarhetsmärkning och innehållsförteckning på våra krämer. Dessutom är djurförsök utfasat som ett sätt att testa produkterna, det gör att behovet av standardiserade analysmetoder har ökat.

Mer information om kommitténs arbete:

Verksamhetsplan Verksamhetsplan
Arbetar nu med 28 standarder
ISO 23698, Cosmetics — Measurement of the Sunscreen Efficacy by Diffuse Reflectance Spectroscopy
ISO 23674, Cosmetics - Analytical methods - Determination of traces of mercury in cosmetics by integrated mercury analytical systems
ISO 23675, Cosmetics — Sun protection test Methods — In Vitro determination of Sun Protection Factor
ISO 23821, Kosmetik - Analytiska metoder - Bestämning av spår av kvicksilver i kosmetika genom atomabsorptionsspektrometri (AAS) med kallångteknik efter tryckassisterad uppslutning (ISO / DIS 23821: 2021)
EN ISO 23821, Kosmetik - Analytiska metoder - Bestämning av spår av kvicksilver i kosmetika genom atomabsorptionsspektrometri (AAS) med kallångteknik efter tryckassisterad uppslutning (ISO / DIS 23821: 2021)
ISO 4973, Microbiology — Cosmetics — Quality control of culture media described in Cosmetics Microbiology Standards
EN 1811, Referensprovningsmetod för kontroll av frisättning av nickel från alla inlägg som efter håltagning placeras i delar av människokroppen och i artiklar avsedda att komma i direkt och långvarig kontakt med huden
EN ISO 23674, Kosmetik - Analytiska metoder - Direktbestämning av spår av kvicksilver i kosmetiska produkter genom termisk sönderdelning - Atomabsorptionsspektrometri (kvicksilveranalysator)
EN ISO 23698, Cosmetics Sun protection test methods- Measurement of the Sunscreen Efficacy by Diffuse Reflectance Spectroscopy
ISO 24444:2019/Amd 1, Kosmetik - Provningsmetod för solskydd - In vivo bestämmelse av solskyddsfaktor - Tillägg 1
ISO 16128-2:2017/Amd 1, Cosmetics — Guidelines on technical definitions and criteria for natural and organic cosmetic ingredients — Part 2: Criteria for ingredients and products — Amendment 1: Subclause 4 Approach to determine natural, natural origin, organic and organic origin indexes for cosmetic ingredients, and Annex B
EN ISO 23675, Cosmetics — Sun protection test Methods — In Vitro determination of Sun Protection Factor
ISO 11930:2019/Amd 1, Kosmetika - Mikrobiologi - Utvärdering av det antimikrobiella skyddet i en kosmetisk produkt - Tillägg 1
ISO 16212:2017/Amd 1, Kosmetika - Mikrobiologi - Räkning av jäst och mögel - Tillägg 1
ISO 18415:2017/Amd 1, Kosmetika - Mikrobiologi - Detektion av specifierade och icke-specifierade mikroorganismer - Tillägg 1
ISO 18416:2015/Amd 1, Kosmetika - Mikrobiologi - Detektion av Candida albicans - Tillägg 1
ISO 21149:2017/Amd 1, Kosmetika - Mikrobiologi - Räkning och detektion av aeroba mesophila bakterier - Tillägg 1
ISO 21150:2015/Amd 1, Kosmetika - Mikrobiologi - Detektion av Escherichia coli - Tillägg 1
ISO 22717:2015/Amd 1, Kosmetika - Mikrobiologi - Detektion av Pseudomonas aeruginosa
ISO 22718:2015/Amd 1, Kosmetika - Mikrobiologi - Detektion av Staphylococcus aureus
EN ISO 11930:2019/A1, Kosmetika - Mikrobiologi - Utvärdering av det antimikrobiella skyddet i en kosmetisk produkt - Tillägg 1
EN ISO 16212:2017/A1, Kosmetika - Mikrobiologi - Räkning av jäst och mögel - Tillägg 1
EN ISO 18415:2017/A1, Kosmetika - Mikrobiologi - Detektion av specifierade och icke-specifierade mikroorganismer - Tillägg 1
EN ISO 18416:2015/A1, Kosmetika - Mikrobiologi - Detektion av Candida albicans - Tillägg 1
EN ISO 21149:2017/A1:2022, Kosmetika - Mikrobiologi - Räkning och detektion av aeroba mesophila bakterier - Tillägg 1
EN ISO 21150:2015/A1:2022, Kosmetika - Mikrobiologi - Detektion av Escherichia coli - Tillägg 1
EN ISO 22717:2015/A1, Kosmetika - Mikrobiologi - Detektion av Pseudomonas aeruginosa - Tillägg 1
EN ISO 22718:2015/A1:2022, Kosmetika - Mikrobiologi - Detektion av Staphylococcus aureus - Tillägg 1
Visa fler Visa färre
Utgivet 30 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 4 företag och organisationer
H&M Hennes & Mauritz GBC AB, Stockholm
IKEA of Sweden AB, ÄLMHULT
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Yvonne Ryding Cosmetics AB, HÄLLEFORSNÄS
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 12 internationella kommittéer
ISO/TC 217, Cosmetics
ISO/TC 217/WG 1, Microbiological standards and limits
ISO/TC 217/WG 3, Analytical methods
ISO/TC 217/WG 4, Terminology
ISO/TC 217/WG 7, Sun protection test methods
CEN/TC 347, Methods for analysis of allergens
CEN/TC 347/WG 1, Metals
CEN/TC 347/WG 4, Fragrances and colophony
CEN/TC 392, Cosmetics
CEN/TC 392/WG 1, Analytical methods
CEN/TC 392/WG 2, Microbiological methods
CEN/TC 392/WG 4, Efficacy including sun protection products
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt Vill du delta?

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Mikrobiologi (07.100)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lena Morgan
Projektledare
lena.morgan@sis.se

Mattis Rundgren
Projektassistent
mattis.rundgren@sis.se