Standardutveckling · SIS/TK 484

Ljussäkerhet

Kommittén för Ljussäkerhet är aktiv med att utveckla standarder för Europa som omfattar provningsmetoder, fysiska säkerhetsparametrar och säkerhetsinformation för ljus och tillbehör som är avsedda att användas i kombination med ett ljus. Ett nytt beslut från Europeiska kommissionen om säkerhetskrav för ljus ligger som grund för arbetet. Även ett samarbete med den amerikanska standardiseringsorganisationen ASTM för gemensam produktsäkerhetsmärkning är aktuellt.

SIS kommittee samlar experter från tillverkare, återförsäljare och Konsumentverket. Kommitténs deltagare får tidig kunskap om framtida marknadskrav och bidrar till att det enbart ska finnas säkra och funktionsdugliga ljus på den svenska marknaden. Arbetet innefattar krav och provningsmetoder för säkerhet under den tid då ljus brinner, sammanställning av säkerhets- och varningssymboler för brinnande ljus samt provningsmetoder för att klassificera sotnings-index av brinnande ljus. 

Standarder underlättar vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna och ska kunna användas för att uppfylla kraven på en säker produkt enligt produktsäkerhetsdirektivet. Målsättningen är färre olyckor som förorsakas av brinnande ljus och att konsumenter ska kunna köpa säkra produkter med tydlig säkerhets- och varningsinformation.

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 2 standarder
EN 17616, Utomhusljus - Brandsäkerhetskrav och provningsmetoder AVVAKTA MED PUBLICERING TILLS EN 17617 ÄR ÖVERSATT
EN 17617, Utomhusljus - Produktsäkerhetsmärkning AVVAKTA MED PUBLICERING
Utgivet 4 standarder
Deltagare 2 företag och organisationer
Delsbo Candle AB, Delsbo
Liljeholmens Stearinfabriks AB, Oskarshamn
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du vara med?

Ämnesområden

Hem och hushåll, underhållning, sport (97) Övrigt (71.100.99) Säkerhet i hushåll (13.120)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Klicka här för att ta dig till anmälan för gratis grundkurs i standardisering

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Victoria Tengstrand
Projektledare
victoria.tengstrand@sis.se.invalid

Maria Andersson
Projektassistent
maria.andersson@sis.se.invalid