Standardutveckling · SIS/TK 480

Gips

Gipsskivor är en av våra vanligaste stomkompletteringsprodukter. Kommittén är med och tar fram de gemensamma europeiska kraven för såväl enskilda skivor som hela väggelement och montagetillbehör, som t.ex. stålprofiler. För svenskt vidkommande mer ovanliga gjutna produkter och gipsbaserade massor omfattas också, liksom projektering och utförande.

Standardiseringen av gips omfattar

  • enkla skivor, ljud- och värmeisolerande element
  • sammansatta väggelement, med montagetillbehör, såsom stålprofiler, fästdon och lim
  • gjutna produkter, såsom block och undertakselement, med tillbehör i form av t.ex. fogmassor och lim
  • bruk för golvavjämning och beläggning samt stuckatur och puts, med tillbehör
  • projektering, montageplanering och utförande

Produktstandarderna är harmoniserade, dvs. de ligger till grund för CE-märkning av produkterna.

Det svenska intresset har hittills legat huvudsakligen på skivor och skivelement, med tillbehör.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 5 standarder
EN 14195:2014/A1, Stålprofiler för gipsskivor i icke bärande konstruktioner - Definitioner, krav och provningsmetoder
EN 13454-1, Golvmaterial - Avjämnings- och beläggningsmassor baserade på kalciumsulfat (gips) - Del 1: Definitioner och krav
EN 13658-2, Metallnät och profiler för puts - Definitioner, krav och provningsmetoder - Del 2: För utvändig puts
EN 13658-1, Metallnät och profiler för puts - Definitioner, krav och provningsmetoder - Del 1: För invändig puts
EN 14566, Fästdon för montering av gipsskivor - Definitioner, krav och provningsmetoder
Visa fler Visa färre
Utgivet 1 standarder
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Gemensamt europeiskt regelverk
Nya spännande utmaningar
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsmaterial (91.100) Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10) Byggnadsprojektering (94) Skivor (94.350)