Standardutveckling · SIS/TK 457

Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården

I Sverige och flera andra länder finns lagstadgade krav på kvalitetslednings- system inom hälso- och sjukvården. Därför har ett ledningssystem för kvalitet tagits fram specifikt för hälso- och sjukvården i Europa som bygger på ISO 9001, SS-EN 15224:2017 Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården – Krav baserade på EN ISO 9001:2015.

Standarden Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården  kan lika väl användas i små som stora organisationer, i offentlig som privat verksamhet. Ett processorienterat synsätt med kunden/patienten i centrum är väsentligt för utveckling av kvalitetssystemen för kontinuitet i vården med landstings- och kommunala vårdformer i samverkan. Standarden  gör det möjligt för sjukhus, vårdcentraler, äldreboende, privatvård med flera att införa ett ledningssystem för kvalitet sina verksamheter inom vården i Europa.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i både den europeiska och den internationella standardiseringsorganisationen CEN och ISO. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar den svenska sjukvården och den svenska industrin. Ett arbete som skapar fri rörlighet av service mellan länder, vilket underlättar för människor i en allt mer global värld. Som patient kan man känna sig trygg om man vet att verksamheten har ett ledningssystem för kvalitet. Det är ett viktigt instrument för att följa de krav på kvalitet och rutiner som ställs i en sjukvårdsverksamhet eller inom vård, omsorg och socialttjänst. Vet man att en verksamhet håller hög kvalitet, är noga med rutiner kan man vara ganska säker på att säkerheten är hög.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 4 standarder
Deltagare 2 företag och organisationer
Landstinget Gävleborg, Gävle
Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
CEN/TC 362, Health services - Quality management systems
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Ledningssystem (04) Hälso- och sjukvård (11) Ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvården (11.110.20)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Christina Stange
Projektledare
08-55552049
christina.stange@sis.se

Jenny Acaralp
Projektassistent
08-55552057
jenny.acaralp@sis.se