Standardutveckling · SIS/TK 410

Hydrogenteknik

Vätgas förutspås av många att bli en av framtidens viktigaste energibärare och många aktiviteter inom området pågår, såväl av industriell som kommersiell karaktär. En snabb utveckling av applikationer för väteteknik pågår i olika delar i världen, där Japan, Korea, Nordamerika och Tyskland ligger i framkanten. För att underlätta utvecklingen behöver internationella standarder utarbetas och en fungerande infrastruktur skapas.

ISO utvecklar internationella standarder för användning av vätgasteknik vid fordonsdrift och energiproduktion. Det svenska arbetet för detta sker i vår kommitté Vätgasteknik, SIS/TK 410. De övergripande målen för arbetet är att: 

  • Påverka både det svenska och det internationella standardiseringsarbetet för vätgasteknik samt att utbyta erfarenheter och kunskap med andra experter.
  • Utveckla internationella standarder för en rationell användning av vätgasteknik vid fordonsdrift och energiproduktion.                             

Säker användning av vätgas är viktigt. Standarder för säker tillverkning, distribution och lagring av vätgas är därför prioriterade av ISO/TC 197. Standarder för bränsleceller blir viktiga för ISO/TC 197. Det globala och europeiska standardiseringsarbetet sker gemensamt inom CEN/CLC/JTC 6 Hydrogen technologies.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 7 standarder
ISO 19880-6, Vätgas - Tankstationer - Del 6: Kopplingar
EN 17527, Helium kryostater- Skydd mot skadligt tryck
ISO 19884, Gaseous hydrogen - Cylinders and tubes for stationary storage
ISO 19887, Gaseous Hydrogen — Fuel system components for hydrogen fuelled vehicles
ISO 19880-7, Gaseous hydrogen -Fueling stations - Part 7: O-rings
ISO 19880-9, Gaseous hydrogen — Fuelling stations — Part 9: Sampling for fuel quality analysis
ISO 22734-1, Hydrogen generators using water electrolysis — Industrial, commercial, and residential applications — Part 1: General requirements, test protocols and safety requirements
Visa fler Visa färre
Utgivet 14 standarder
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Energi- och värmeöverföring (27)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Mia Lindberg
Projektledare
mia.lindberg@sis.se.invalid

Yamen Kadoura
Projektassistent
yamen.kadoura@sis.se.invalid