Standardutveckling · SIS/TK 401

Dykapparater

Dykapparater kategoriseras som personlig skyddsutrustning men är samtidigt en direkt livsuppehållande utrustning för dykare. Ett funktionsfel på utrustningen kan få omedelbara och fatala följder. Kraven på dykapparater måste därför vara hårda, liksom de testmetoder som säkerställer utrustningens kvalitet och prestanda. Det är utomordentligt viktigt att dykapparater tillverkas efter omsorgsfullt utvecklade standarder, och att dessa sedan följs såväl i Sverige som internationellt för att underlätta för marknaden och samtidigt trygga användarnas personliga säkerhet. Sverige har en lång tradition av arbete med säkerhetsfrågor på dykningsområdet och har varit med från början i utvecklingen av internationella standarder.

SIS Tekniska Kommitté 401 Dykapparater samlar svenska experter inom området och tar vara på deras värdefulla erfarenheter när internationella standarder tas fram. Det svenska deltagandet är mycket aktivt, och Sverige får bra gehör för sina synpunkter där svenska krav många gånger varit strängare än i andra europeiska länder.

Kommittén är aktiv med att arbeta fram, förbättra, underhålla och marknadsföra internationella standarder – och att säkerställa att de uppfyller svenska krav och är anpassade till nordiska förhållanden med kalla vatten - i syfte att säkerställa högsta säkerhet för användare av dykapparater.

Påverka nationellt och internationellt

Genom att medverka i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN skapar kommittén ett forum för svenskt agerande i den europeiska standardiseringen.

Den svenska kommittén arbetar i och bevakar den europeiska kommittén CEN/TC 79 "Respiratory protective devices" och gruppen CEN/TC 79/SC 07 "Diving apparatus".

Det europeiska samarbetet underlättar vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna. Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att produkterna tillverkas efter samstämmiga krav. Detta är ett arbete som skapar fri rörlighet och konkurrens av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exportmarknaden.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 2 standarder
EN , Dykapparater -
EN , Granulär koldioxid (CO2) absorberande material för livsuppehållande-, dykning-, hyper- och hypobaricapplikationer - Krav och tester
Utgivet 10 standarder
Deltagare 8 företag och organisationer
Blekinge tekniska högskola, Karlskrona
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Försvarsmakten FMLOG / FörE Syd ÖHK, Karlskrona
Interspiro AB, Täby
Konsumentverket / KO, Karlstad
Kustbevakningen, Västra Frölunda
Kustbevakningen, Karlskrona
Poseidon Diving Systems AB, Västra Frölunda
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
CEN/TC 136/WG 7, Diving equipment - excluding respiratory underwater equipment and diving suits
CEN/TC 79, Respiratory protective devices
CEN/TC 79/SC 7, Diving apparatus
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Andningsskydd (13.340.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

SIS Utbildning Anmäl dig här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Josefine Kayalioglu
Projektledare
08-55552271
josefine.kayalioglu@sis.se