Standardutveckling · SIS/TK 336

Ögonoptik

Ögonoptik omfattar idag allt från glasögonbågar och kontaktlinser till avancerade ögonoptiska implantat. Många av dagens produkter och material genomgår en kontinuerlig förnyelseprocess samtidigt som nya innovationer tillkommer. Den svenska kommittén arbetar därför aktivt för att säkerställa produktkvalitet, hälsa och säkerhet för både patienter och användare.

Kommittén för ögonoptik deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den globala standardiseringen. Kommittéarbetet resulterar bland annat i krav och provningsmetoder för nya produkter och behandlingar, ökade handelsmöjligheter för svenska företag, främjande av produktkvalitet samt säkerställer användarnas säkerhet. Standardisering inom ögonoptikprodukter möjliggör för sjukvården, syncentraler, tillverkare, leverantörer och myndigheter att enas om gemensamma krav på säkerhet och kvalitet. Ögonoptik i form av glasögon och kontaktlinser är en realitet för många. Operation av grå starr, där man ersätter ögats lins med ett implantat, är det vanligaste kirurgiska ingreppet inom svensk sjukvård. Sammantaget kan man säga att ögonoptiska produkter berör merparten av befolkningen – förr eller senare.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 15 standarder
ISO 15004-2, Ophthalmic instruments — Fundamental requirements and test methods — Part 2: Light hazard protection and the lack of adequateness
ISO 8980-6, Ophthalmic optics — Finished single-vision corrective lenses — Part 6: Requirements and test methods for claimed performances
ISO 12870, Ophthalmic optics - Spectacle frames - Requirements and test methods
ISO 8980-3, Ögonoptik - Råkantade färdiga glasögonglas - Del 3: Specifikationer och testmetoder för transmittans
ISO 15798, Ögonoptik - Ögonimplantat - Viskokirurgiska hjälpmedel
ISO 10942, Ophthalmic instruments — Direct ophthalmoscopes
EN ISO 15798, Ögonoptik - Ögonimplantat - Viskokirurgiska hjälpmedel
ISO/TS 6838, Ophthalmic optics — Contact lenses — Tolerances and methods for measurement of multifocal contact lens addition power
ISO 9342-1, Optics and optical instruments — Test lenses for calibration of focimeters — Part 1: Reference lenses for focimeters used for measuring spectacle lenses
ISO 5868, Ophthalmic optics and instruments — Anomaloscopes for the diagnosis of congenital defects of red-green-colour vision and aquired disorders — Fundamental requirements
EN ISO 8980-3, Ögonoptik - Råkantade färdiga glasögonglas - Del 3: Specifikationer och testmetoder för transmittans
EN ISO 10942, Ögonoptik - Direkta oftalmaskop
ISO 7909, Distance Visual Acuity Charts
ISO 7921, Near Vision Charts
ISO 19045-2, Ophthalmic optics — Contact lens care products and Acanthamoeba trophozoites — Part 2: Method for evaluation of disinfection efficacy
Visa fler Visa färre
Utgivet 83 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 2 företag och organisationer
Johnson and Johnson Surgical Vision, UPPSALA
Skolan f teknikvetenskap SCI Inst f tillämpad fysik, STOCKHOLM
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 172, Optics and photonics
ISO/TC 172/SC 7, Ophthalmic optics and instruments
ISO/TC 172/SC 7/WG 7, Ophthalmic implants
CEN/TC 170, Ophthalmic optics
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Medicinsk utrustning (11.040) Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Sammanfattning våren 2021 inom medtech området

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentationen med översikten över aktuella arbeten för våren 2021.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning Våren 2021(pdf).

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Janie Thunman
Projektledare
janie.thunman@sis.se

Mattis Rundgren
Projektassistent
mattis.rundgren@sis.se