Standardutveckling · SIS/TK 333

Operationstextilier

Att förebygga infektioner i sår efter operationer är viktigt inte bara för patientens hälsa och välmående, utan även av ekonomiska aspekter då det annars kan innebära en onödig och dyr eftervård. Kommittén skapar förutsättningar för en säker sjukvård genom att arbeta fram standarder för operationstextilier som effektivt förhindrar smitta.

Sjukvårdspersonal i operationskläder

Kommittén för operationstextilier tar fram standarder som anger kravnivåer samt testmetoder som hjälper till att minimera risker för postoperativa sårinfektioner genom olika en- och flergångstextilier som förekommer i en operationssal. Arbetet bidrar till ökad säkerhet för både patienter och personal.

Produkter som omfattas av standardiseringen inom operationstextilier är bland annat:

  • uppdukningsmaterial
  • operationsrockar
  • specialarbetsdräkter
  • munskydd
  • operationsmössor

Varför behövs standarder för operationstextilier?

Avsikten med standardarbetet är att överföring av infektiöst agens mellan patienter och personal under invasiv kirurgi och andra invasiva ingrepp förhindras. Kommittén medverkar till att utarbeta standarder till säkra och effektiva operationstextilier för ökad patient- och personalsäkerhet.


Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 1 standarder
SIS/TS , Vägledning till SS-EN 13795 (alla delar) - Verifiering för tillverkare, validering, hantering och transport för rekonditionerare gällande operationstextilier i flergångutförande samt hantering, transport och lagerhållning av specialarbetsdräkt i sjukvården
Nyheter
Utgivet 5 standarder
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du delta i kommittén?

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Sjukvårdstextilier: allmänt (11.140)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Sammanfattning våren 2021 inom medtech området

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentationen med översikten över aktuella arbeten för våren 2021.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning Våren 2021(pdf).

Tre kommittéer som minimerar luftburen smitta i operationsrummet

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Agneta Gunillasson
Projektledare
agneta.gunillasson@sis.se.invalid

Jenny Vesterberg
Projektassistent
jenny.vesterberg@sis.se.invalid