Standardutveckling · SIS/TK 327

Tandvård

Tandvård omfattar idag allt från tandborstar och munsköljmedel till avancerad behandlingsutrustning och dentala implantat. Många av dagens produkter och material genomgår en kontinuerlig förnyelseprocess samtidigt som nya innovationer tillkommer. Den svenska kommittén arbetar därför aktivt för att säkerställa produktkvalitet, hälsa och säkerhet för både patienter och användare.

Kommittén för tandvård deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den globala standardiseringen. Kommittéarbetet resulterar bland annat i krav och provningsmetoder för nya produkter och behandlingar, ökade handelsmöjligheter för svenska företag, främjande av produktkvalitet samt säkerställer användarnas säkerhet.  

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Aktuella remisser Att kommentrera
Arbetar nu med 73 standarder
ISO 18675, Dentistry -- Machinable ceramic blanks
ISO 3630-6, Dentistry - Endodontic instruments - Part 6: Number coding system
ISO 20569, Dentistry - Trephine burs
ISO 20570, Dentistry - Oral surgical scalpel handle
ISO 10650/Amd, Tandvård - Härdljuslampor
IEC 80601-2-60, Medical electrical equipment - Part 2-60: Particular requirements for basic safety and essential performance of dental equipment
ISO 10139-2, Dentistry - Soft lining materials for removable dentures - Part 2: Materials for long-term use
ISO 28158, Tandvård - Tandtrådshållare med integrerad tråd
ISO 11609, Dentistry - Dentifrices - Requirements, test methods and marking
ISO 21883, Dentistry - Calibration of Color Measuring Instruments and Development
ISO 27020, Dentistry - Brackets and tubes for use in orthodontics
ISO 22457, Dentistry - Designation system for supernumerary teeth
ISO 22567-2, Dentistry - Laboratory cutters - Part 2: Carbide cutters
ISO 22571, Dentistry - Sharp spoons according to Hemingway
ISO 22573, Dentistry - Accuracy of Electronic Apex Locator
ISO 22683, Dentistry- Adaptability test between implant body and superstructure in dental implant systems
ISO 23298, Dentistry - Test methods for machining accuracy of computer-aided milling machines
ISO 9693, Dentistry - Compatibility testing for metal ceramic and ceramic-ceramic systems
ISO 9917-1, Tandvård - Vattenbaserade cement - Del 1: Pulver/vätskebaserade syra-bas cemen
ISO 9917-2, Tandvård - Dentala vattenbaserade cement - Del 2: Resinmodifierade cement
ISO 9917-3, Dentistry - Water-based cements - Part 3: Water-based pit and fissure sealants
ISO 23639, Dentistry - Lighting - Principles of visual ergonomics
ISO 7492:2018, Tandvård - Explorers
ISO :2018, Dentistry - Dental amalgam
ISO 10451, .
ISO 24230, Testmetoder för mäthållande kraften av implantatfästsystem
ISO 3630-7, Dental root-canal instruments - Part 7: Ultrasonic inserts
ISO NP 9333 (Ed 3), Tandvård - Lödmaterial
ISO 7494:2019, Tandvård - Stationära och mobila tandtekniska enheter och tandläkarstolar - Del 1: allmänna krav
ISO 24395, Tandhygienisk klassificering av tandhjälpmedel
ISO 7494-2, Dentistry - Dental units - Part 2: Air, water, suction and wastewater systems
EN ISO 7494-1, Tandvård - Stationära och mobila tandtekniska enheter och tandläkarstolar - Del 1: Allmänna krav
ISO 24466, Tandvård - Benmäningar för delar och dimensioner av en implantatkropp
ISO 14801, Tandvård - Implantat - Dynamiskt utmattningstest för benförankrade dentala implantat
ISO 20126, Tandvård - Manuella tandborstar - Grundläggande krav och provningsmetoder
ISO 4487, Tandvård - Material för indirekta och direkta massakapslingsförfarande
ISO/TS 4640, Tandvård - Testmetoder för dragbindningsstyrka till tandstruktur
ISO NP 4865, Dentistry — General requirements of non-hinged hand instruments
ISO 20896-2, Tandläkare - Digitala avtryckningsenheter - Del 2: Metoder för bedömning av noggrannhet för implanterade enheter
EN ISO 20896-2, Tandläkare - Digitala avtryckningsenheter - Del 2: Metoder för bedömning av noggrannhet för implanterade enheter
ISO 3486, Tandläkare -
ISO 18618, Tandvård - Interoperabilitet hos CAD/CAM system
EN ISO 18618, Tandvård - Interoperabilitet hos CAD/CAM system
ISO 22674, Tandvård - Metaller för fast- och avtagbar protetik och dess tillämpning
ISO 21606:2007/Amd 1, Dentistry - Elastomeric auxiliaries for use in orthodontics - Amendment 1
EN ISO 21606:2007/A1, Dentistry - Elastomeric auxiliaries for use in orthodontics - Amendment 1 (ISO 21606:2007/DAM 1:2020)
ISO 9333, Tandvård - Lödmetaller
EN ISO 9333, Tandvård - Lödmetaller
EN ISO 7711-1, Tandvård - Dental diamantinstrument - Del 1: Allmänna
ISO 7551, Tandvård - Dentalabsorberande punkter
ISO 3630-4, Tandvård - Rotkanalinstrument - Del 4: Hjälpinstrument
EN ISO 5832-3, Kirurgiska implantat - Metalliska material - Del 3: Titanlegering för plastisk bearbetning med 6 % aluminium och 4 % vanadium
ISO 3630-2, Dentistry - Endodontic instruments - Part 2: Enlargers
EN ISO 9680, Tandvård - Operationsbelysning
EN ISO 7494-2, Tandvård - Dentala enheter - Del 2: System för luft, vatten, sug och avloppsvatten
EN ISO 20126, Tandvård - Manuella tandborstar - Allmänna krav och provningsmetoder (ISO 20126:2021
ISO 5139, Tandvård - Polymerbaserade kompositbearbetbara ämnen
ISO 3990, Tandvård - Utvärdering av antimikrobiell aktivitet hos tandrestaurerande material
ISO 8325, Dentistry - Test methods for rotary instruments
ISO 23401-1, Tandvård -
ISO 5467-2, Tandvård -
ISO 21606, Dentistry - Elastomeric auxiliaries for use in orthodontics
ISO 13078-3, Dentistry — Dental furnace — Part 3: Test method for evaluation of high temperature sintering furnace measurement with separate thermocouple
ISO 4865, Dentistry — General requirements of non-hinged hand instruments
EN ISO 22683, Tandvård - anpassningstest mellan implantatkropp och implantatavstötning i tandimplantatsystem (ISO/DIS 22683: 2021)
EN ISO 22674, Tandvård - Metaller för fast- och avtagbar protetik och dess tillämpning
ISO 23402-3, Tandvård - Bärbar dental utrustning för användning utanför reguljär klinik - Del 3: Bärbar sugutrustning
ISO 4049, Tandvård - Polymerbaserade material för direkta restaurationer samt cementering
ISO 15854, Tandvård - Gjutning och bottenvax
EN ISO 21606, Dentistry - Elastomeric auxiliaries for use in orthodontics (ISO/DIS 21606:2021)
ISO 5467-1, Tandvård -
EN ISO 7551, Tandvård - Dentalabsorberande punkter
EN ISO 5467-1, Tandvård -
Visa fler Visa färre
Utgivet 160 standarder
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Tandvård (11.060)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Årsberättelse 2020

Nu finns årsberättelsen för SIS/TK 327 Tandvårds verksamhet 2020 upplagd för nedladdning. Klicka på "Ladda ner" nedan för att ta del av vad kommittén arbetat med under året som gått.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Kristofer Petraeus
Projektledare
kristofer.petraeus@sis.se.invalid

Ulla Hihldor
Projektassistent
ulla.hihldor@sis.se.invalid