Standardutveckling · SIS/TK 300

Förtillverkade fjärrvärmerör

Förtillverkade fjärrvärmesystem möjliggör en marknadsanpassad konkurrens på lika villkor och förenklar egenskapsredovisningen. Standardiserade krav på funktion, provningsmetoder, dimension, material m.m. skapar förutsättningar för rationell tillverkning och underlättar en effektiv lagerhållning hos underleverantörer. Kommitténs vision är att skapa förutsättningar för fjärrvärmesystem med hög leveranssäkerhet under lång tid, till låga kostnader och med minimal miljöpåverkan.

För användare såsom t.ex. värmeverken innebär användandet av standardiserade förtillverkade fjärrvärmerör/fjärrkylerör att inköp och underhåll underlättas och att kostnaderna därmed kan minskas. Sammantaget ger detta en enklare och säkrare kommunikation mellan olika aktörer och större säkerhet vid byggande och användning av fjärrvärme samt fjärrkyla.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Förtillverkade fjärrvärmerör
Arbetar nu med 11 standarder
EN 13941-1:2019/A1, Fjärrvärmerörsystem - Konstruktion och installation av rörsystem med förisolerade rör med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör - Del 1: Konstruktion
EN 13941-2:2019/A1, Fjärrvärmerörsystem - Konstruktion och installation av rörsystem med förisolerade rör med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör - Del 2: Installation
EN 15632-4, Fjärrvärmerörsystem - Förisolerade flexibla rörsystem - Del 4: Medierör av metall med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör; krav och provning
EN 15632-3, Fjärrvärmerörsystem - Förisolerade flexibla rörsystem - Del 3: Medierör av plast utan fast förband mellan värmeisolering och medierör - Krav och provning
EN 15632-2, Fjärrvärmerörsystem - Förisolerade flexibla rörsystem - Del 2: Medierör av plast med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör - Krav och provning
EN 15632-1, Fjärrvärmerörsystem - Förisolerade flexibla rörsystem - Del 1: Klassificering, allmänna krav och provning
EN WI 00107080-1, Fjärrvärmerörsystem - Flexibla rörsystem med lägre temperaturprofil - Del 1: Klassificering, allmänna krav och provningsmetoder
EN WI 00107088-2, Fjärrvärmerörsystem - Flexibla rörsystem med lägre temperaturprofil - Del 2: Medierör av plast med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör; Krav och provningsmetoder
EN WI 00107087-3, Fjärrvärmerörsystem - Flexibla rörsystem med lägre temperaturprofil - Del 3: Medierör av plast utan fast förband mellan värmeisolering och medierör; Krav och provningsmetoder
EN 253:2019/A1, Fjärrvärmerörsystem - Enkelrörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Fabrikstillverkad rörenhet bestående av ett medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och ett ytterhölje av etenplast
EN WI 00107073, Fjärrvärmesystem -
Visa fler Visa färre
Utgivet 20 standarder
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Energi- och värmeöverföring (27) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Värmeåtervinning, värmeisolering (27.220) Rör Allmänt (23.040.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Svalkande nyheter – första standarderna för fjärrkylerör publicerade

Användning av fjärrkyla ökar kraftigt och ses som en klimatsmart, effektiv och flexibel lösning för att skapa kyla. Inom Europa pågår ett arbete med att ta fram standarder för fjärrkylerör, i syfte att underlätta kravställning, upphandling och främja teknikutveckling.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Varför ska man delta i SIS/TK 300

Gå in och läs projektbladet för SIS/TK 300 där vi berättar om fördelarna med att vara med i kommittén

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lisa Almkvist
Projektledare
lisa.almkvist@sis.se.invalid

Jennifer Arleheim
Projektassistent
jennifer.arleheim@sis.se.invalid