Standardutveckling · SIS/TK 291

Transportbehållare för farligt gods

När vi ser tankfordon för farligt gods på våra vägar och järnvägar förutsätter vi att de är säkert konstruerade. Därför ställs det höga krav på både tank och övrig utrustning. Standarderna för dessa tankfordon ska uppfylla kraven i de europeiska regelverken. Europastandardiseringen, som kommittén deltar i, har fått mandat att ta fram dessa standarder.

Kommittén transportbehållare för transport av farligt gods är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida nationella och europeiska standarder. Standarderna syftar till att skapa säkrare transporter av farligt gods. Standarderna har stöd i det europeiska regelverket för transport av farligt gods på väg och järnväg (ADR och RID). Ett stort antal av de standarder som tas fram är referenser i regelverket som exempel på godtagbara tekniska lösningar. Standardiseringsarbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för tillverkare, leverantörer, ackrediteringsföretag, kontrollorgan och myndighet att enas om gemensamma krav för tillverkning, hantering och kontroll av tankar för transport av farligt gods.

Verksamheten är i huvudsak inriktad mot standardisering av tankfordon och tillhörande utrustning och omfattar tankar, ventiler, manlock, kopplingar i en mängd utföranden. Arbetet omfattar även standarder för drift, underhåll samt fyllning och tömning av tankfordon.

Syftet med projektet är att Sverige skall delta aktivt för att granska de europeiska standarderna inom området transport av farligt gods.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 10 standarder
EN 16657:2016/A1, Transportbehållare för farligt gods - Anordningar till skydd mot överfyllning på statiska transportbehållare
CEN/TR 15120, Transportbehållare för farligt gods - Vägledningar och rekommendationer för lastning, transport och lossning
EN 14433, Transportbehållare för farligt gods - Utrustning för transportbehållare av kemikalier i vätskeform och flytande gaser - Bottenventiler
EN 14432, Transportbehållare för farligt gods - Utrustning för transportbehållare av kemikalier i vätskeform och flytande gaser - Utblåsningsventiler och inluftventiler
EN 13922:2020/A1, Transportbehållare för farligt gods - Serviceutrustning för behållare - Överfyllnadsskydd för flytande bränslen - Tillägg 1
EN 12252, Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Utrustning av tankfordon för transport av gasol
EN 13094:2020/A1, Behållare för transport av farligt gods - Metalliska behållare med arbetstryck mindre än 0,5 bar - Beräkning och tillverkning
EN 15969-2:2021, Transportbehållare för farligt gods - Digitalt gränssnitt för dataöverföring mellan tankfordon och stationär anläggning - Del 2: Kommersiella och logistiska uppgifter
EN 15969-1:2021, Transportbehållare för farligt gods - Digitalt gränssnitt för dataöverföring mellan tankfordon och stationär anläggning - Del 1: Protokollspecifikation - styrning, mätning och händelseinformation
EN 14025, Transportbehållare för farligt gods - Metalliska tryckbehållare - Beräkning och tillverkning
Visa fler Visa färre
Utgivet 38 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 1 företag och organisationer
Alfons Haar Svenska AB, Haninge
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer

Ämnesområden

Fluidsystem och delar (23) Enheter för vätskelagring (23.020) Stationära behållare och tankar (23.020.10) Fordonsmonterade kärl och behållare (23.020.20) Rörflänsar, kopplingar och andra röranslutningar (23.040.60) Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Skydd mot farliga ämnen (13.300)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Björn Elzén
Projektledare
bjorn.elzen@sis.se.invalid

Bledar Beqiri
Projektledare
+46704269859
bledar.beqiri@sis.se.invalid

Emma Stenberg
Projektassistent
emma.stenberg@sis.se.invalid