Standardutveckling · SIS/TK 277

Press- och formverktyg samt fixturdetaljer

Arbetar du med press- och formverktyg eller fixturdetaljer? Såväl tillverkare av pressverktyg och formverktyg, leverantörer och användare deltar i SIS/TK 277 och vet att de har den senaste informationen om nya standarder för branschen och tillgång till ett mötesforum där leverantörer, kunder, konkurrenter och myndighet kan diskutera tolkningar. Flera av deltagarna har förstås också intresse av att påverka innehållet i standarderna.

Standardiseringsarbetet för dessa verktygstyper och deras element startade i ett sent skede. Detta har inneburit att det ännu föreligger stora skillnader i utbytbarhet mellan olika tillverkare och mellan länder.

Svenska verktygsanvändare, främst inom bilindustrin, samt tillverkare och leverantörer har därför uttryckt önskemål om standardiserade inbyggnadsmått och anslutningsmått såväl mellan verktyg och maskin, som mellan de i verktygen ingående elementen.

Målen för kommittén är att utarbeta internationell och svensk standard för pressverktygens anslutningsmått och styrningar, dimensioner på arbetsyta och yttermått samt de i pressverktyg och formverktyg ingående elementen. Att följa och påverka det internationella standardiseringsarbetet till förmån för svensk industri.

Utöver frågor rörande såväl pressverktyg, formverktyg som fixturdetaljer ingår i arbetsprogrammet för SIS/TK 277 utarbetande av såväl svensk som internationell standard för olika typer av stansar, utstötare, förebearbetade plattor avsedda som ämnen för press- och formverktyg, styrningar för press- och formverktyg samt andra i verktygen ingående element liksom dimensioner på pelarställ.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 11 standarder
ISO 23545, Tools for moulding - Tool specification sheet for moulds for tire
ISO 24278, Tools for moulding - Die casting dies - Terminology
ISO 24279, Tools for moulding - Injection and compression and transfer moulds -Terminology
ISO 11901-3, Pressverktyg - Gasfjädrar - Del 3: Gasfjädrar med förhöjd fjäderkraft och kort bygglängd
ISO 9182-1, Pressverktyg - Styrpelare - Del 1: Typer
ISO 9182-2, Pressverktyg - Styrpelare - Del 2: Typ A, styrpelare utan fläns
ISO 9182-3, Pressverktyg - Styrpelare - Del 3: Typ B, styrpelare för låsning med låsring
ISO 9182-4, Pressverktyg - Styrpelare - Del 4: Typ C, konisk styrning och bussning
ISO 9182-5, Pressverktyg - Styrpelare - Del 5: Typ D, styrpelare med fläns
ISO 9728, Die casting die — Squeeze pin
ISO 9670, Fine blanking die
Visa fler Visa färre
Utgivet 62 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 1 företag och organisationer
HASCO Nordic AB, Hökerum
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20) Produktionsteknik (25) Verktyg för spånfri bearbetning (25.120) Pressverktyg, pressar, saxar (25.120.10) Gjuteriutrustning (25.120.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sven Radhe
Projektledare
sven.radhe@sis.se.invalid

Yamen Kadoura
Projektassistent
yamen.kadoura@sis.se.invalid