Standardutveckling · SIS/TK 276

Monteringsverktyg

Ergonomi, säkerhet, användarvänlighet, hållbarhet, noggrannhet, repeterbarhet, kalibreringsprocedur, produktutveckling, underhåll, vibrationer, ja det finns många aspekter att ta hänsyn till när det gäller monteringsverktyg. Kommittén för monteringsverktyg arbetar för att ta fram standarder där alla aspekter beaktas och de svenska intressena tillvaratas internationellt.

Målsättningen med det svenska arbetet inom monteringsverktyg är:

• att deltagarna ska vara väl uppdaterade,

• att underlätta implementeringen av standarderna,

• att föra fram de svenska deltagarnas synpunkter i det europeiska och globala standardiseringsarbetet, genom direkt expertdeltagande i arbetsgrupper eller via SIS,

• att funktionella standarder tas fram på europeisk och global nivå.

Mer information om kommitténs arbete:

Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Produktionsteknik (25) Handverktyg (25.140) Monteringsverktyg (25.140.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Babak Rabiei
Projektledare
babak.rabiei@sis.se

Yamen Kadoura
Projektassistent
yamen.kadoura@sis.se