Standardutveckling · SIS/TK 274

Slipmateriel

Standarder för slipskivor, slippapper och sten- och betongslipprodukter tas fram för att kunna säkerställa utbytbarhet mellan olika tillverkare och jämn kvalitet på produkterna. Dessutom tas hänsyn till säkerhetsaspekter för dessa produkter. Avsikten är att alla slipskivor som säljs i Sverige skall omfattas av ISO-standarder för mått och toleranser samt att de skall omfattas av EN-standarder vad gäller säkerhetsaspekter. De färdiga standarderna är främst avsedda för tillverkare av slipprodukter men även för arbetsmiljöinspektörer och verkstadsföretag.

Standardiseringen syftar till att öka utbytbarheten mellan verktyg och maskin samt mellan verktygssystem. Variantbegränsning är en annan faktor som bidrar till att hålla kostnader nere. Europastandarderna ska ge en så hög nivå som möjligt på produktsäkerhet för slipprodukter för att minimera skador vid slipning.

SIS/TK 274 behandlar standardiseringen av slipmateriel för flexibla slipskivor, keramiskt bundna slipskivor, metallbundna precisionsslipskivor med diamant och bornitrid som aktiva skäreggar. Dessutom behandlas betongsågar, stensågar och asfaltsågar och stamblad till dessa. SIS/TK 274 är dessutom remissinstans till standardiseringsarbetet för stationära och handhållna slipmaskiner.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den internationella standardiseringsorganisationen ISO. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarden och påverka innehållet så att den främjar de svenska intressena.

Detta vill kommittén åstadkomma genom att bevaka, delta i och påverka det internationella standardiseringsarbetet inom ISO/TC 29/SC 5, Grinding wheels and abrasives. Information om ISO/TC 29/SC 5 hittar du på ISO:s hemsida med följande länk: ISO.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 12 standarder
ISO 6344-2, Slipmateriel - Belagda slipprodukter - Kornstorleksanalys - Del 2: Bestämning av kornstorleksfördelning för makrokorn P12 till P220
ISO 6344-3, Slipmateriel - Belagda slipprodukter - Kornstorleksanalys - Del 3: Bestämning av kornstorleksfördelning för mikrokorn P240 till P2500
ISO 24437 , Superabrasive - Test method of impact toughness index
ISO 603-14:1999/Revision , Slipmateriel - Slipskivor - Mått - Del 14: Slipskivor för grovslipning med handhållen vinkelslipmaskin
ISO 603-15:1999/rev, Slipmateriel - Slipskivor - Mått - Del 15: Kapskivor för kapning i stationära eller portabla kapmaskiner
ISO 603-16:1999/rev, Slipmateriel - Slipskivor - Mått - Del 16: Kapskivor för handhållna kapmaskiner
EN 1083-1:1997/rev, Power-driven brushes - Part 1: Definitions and nomenclature
EN 1083-2:1997/rev, Power-driven brushes - Part 2: Safety requirements
ISO 9286, Slipmateriel - Slipkorn - Kemisk analys av kiselkarbid
ISO 603-14, Slipmateriel - Slipskivor - Mått - Del 14: Slipskivor för grovslipning med handhållen vinkelslipmaskin
ISO 603-15, Slipmateriel - Slipskivor - Mått - Del 15: Kapskivor för kapning i stationära eller portabla kapmaskiner
ISO 603-16, Slipmateriel - Slipskivor - Mått - Del 16: Kapskivor för handhållna kapmaskiner
Visa fler Visa färre
Utgivet 36 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 6 företag och organisationer
3M AB, Gagnef
Hermes Slipverktyg AB, Täby
Husqvarna AB Construction Products, Jönköping
PFERD-VSM AB, Lidingö
Saint-Gobain Abrasives AB, Sollentuna
Tyrolit AB, Täby
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Produktionsteknik (25) Skärande verktyg (25.100) Filar (25.100.60)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sven Radhe
Projektledare
sven.radhe@sis.se.invalid

Yamen Kadoura
Projektassistent
yamen.kadoura@sis.se.invalid