Standardutveckling · SIS/TK 252

Utrustning för avfallshantering

SIS/TK 252 omfattar de flesta typer av utrustning för avfallshantering inklusive balpressar. Kommittén deltar aktivt det internationella standardiseringsarbetet inom ISO och CEN för att åstadkomma en harmonisering av tekniska bestämmelser. Fokus ligger på maskinsäkerhet för att åstadkomma en säker avfallshantering och för att minimera avfallshanteringens miljöpåverkan. SIS/TK 252 omfattar inte utrustning för slamhantering, snöröjning och vägunderhåll.

Utgångspunkten för kommitteens arbete är att all utrustning för avfallshantering som sätts på marknaden uppfyller samhällets och användarens krav när det gäller säkerhet, hälsa och miljö. När gemensamma standarder tillämpas av alla berörda parter behöver inga missförstånd uppstå och tillfredsställande säkerhet kan uppnås. Standardiseringen underlättar därmed också den internationella handeln genom att tekniska handelshinder reduceras.

Att aktivt delta i kommittén ger deltagarna en tidig inblick i vad som är på gång och blir ett effektivt verktyg för att säkerställa att alla aspekter av maskinsäkerhet uppfylls. Information som kan effektivisera och omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Deltagarna i SIS/TK 252 ges en unik möjlighet att:

  • påverka utformningen av standarder med syftet att minska skaderisken vid arbeten med utrustning för avfallshantering.
  • påverka utformningen av standarder med syftet att minska miljöpåverkan vid avfallshantering.
  • påverka utformningen och implementering av standarder inom Europeiska Unionens maskinsäkerhetsarbete, standarder som tolkar maskindirektivet och som efter harmonisering är underlag för CE-märkning.
  • påverka det globala standardiseringsarbetet inom ISO för att säkerställa att svenska intressen tas tillvara och att standarderna återspeglar den tekniska utvecklingen.

Utöver kommitténs primära fokus på maskinsäkerhet behandlar kommittén även frågor om bland annat:  terminologi, prestanda, teknologi, logistik, ergonomi, hantering av data samt service och underhåll.

Mer information om kommitténs arbete:

Användandet av standarder Läs mer
Arbetar nu med 7 standarder
ISO/TS 24159, Avfallshanteringsfordon - Säkerhet för manuellt lastade och baklastade avfallshanteringsfordon
ISO 24160, Avfallshanteringsfordon - Förebyggande och kontroll av lukt och lakvatten
ISO 24161, Avfallshantering - Terminologi
ISO 24162, Provningsmetod för energiförbrukning hos avfallshanteringsfordon
EN 17367, Avfallshantering - Datakommunikation mellan kommunikationshanteringssystem och back-office-system för stationära behållare
EN 1501-4, Avfallshanteringsfordon och tillhörande lyftanordningar - Allmänna krav och säkerhetskrav - Del 4: Regler för bullerprovning för avfallshanteringsfordon
EN 16194, Flyttbara, icke avloppsanslutna utomhustoaletter - Krav på tjänster och produkter i samband med uppställning av toaletter och sanitetsprodukter
Visa fler Visa färre
Utgivet 27 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 11 företag och organisationer
Ab Närpes Trä & Metall, Närpes
Avfall Sverige AB, Malmö
Botek Systems AB, Ulricehamn
Botek Systems AB, Järfälla
GeesinkNorba AB, KALMAR
Joab Försäljnings AB, GÖTEBORG
Joab Försäljnings AB, BLOMSTERMÅLA
Orwak AB, SÄVSJÖ
PWS Nordic AB, PERSTORP
Ragn-Sellsföretagen AB, Sollentuna
San Sac AB, LINKÖPING
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 297, Waste collection and transportation management
ISO/TC 297/WG 1, Terminology
ISO/TC 297/WG 2, Waste collection and transport vehicles
CEN/TC 183, Waste management
CEN/TC 183/WG 1, Waste containers
CEN/TC 183/WG 2, Waste collection vehicles and their associated lifting devices
CEN/TC 183/WG 3, Identification and/or determination of the quantity of waste
CEN/TC 397, Baling presses - Safety requirements
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Verksamhetsplan 2021

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Daniel Hedlund
Projektledare
0735824369
daniel.hedlund@sis.se

Ylva Yassine
Projektassistent
ylva.yassine@sis.se