Standardutveckling · SIS/TK 238

Fordonsergonomi

Goda ergonomiska egenskaper hos ett vägfordon är av yttersta vikt för både förar- och passagerarkomfort och för den aktiva fordonssäkerheten i trafiksystemet. Dessutom är god ergonomi ett starkt och övertygande försäljningsargument.

En utvecklad ergonomi i den inre fordonsmiljön hos moderna fordon är av yttersta vikt för både förar- och passagerarkomfort och för den aktiva fordonssäkerheten i trafiksystemet. Ett resultat av innovativt tänkande hos designers som i bakgrunden till sin hjälp har ett antal ”byggstenar” i form av standardiserade symboler samt mätnings- och utvärderingsmetoder.

Dessa hjälpmedel är resultatet av ett intensivt arbete med utveckling av internationella standarder inom framförallt ISO och SAE. Inte minst informationstekniken (navigeringshjälp m.m.) som nu införs i fordonen ställer höga krav på de standarder som tas fram. Framtagandet av enhetliga symboler underlättar körningen för föraren och bidrar därmed till att öka säkerheten.

Projektet arbetar uteslutande med ergonomi på vägfordonsområdet.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 15 standarder
ISO/TS 21957, Road vehicles — Visibility — Specifications and test procedures for Head-up displays (HUD)
ISO/TR 23720, Road Vehicles - Methods for evaluating other road user behavior in the presence of automated vehicle external communication.
ISO/TR 23735, Road vehicles — Ergonomic design guidance for external visual communication from automated vehicles to other road users
ISO 4513, Vägfordon - Sikt - Metod för bestämning av ögonellipser för förarens ögonläge
ISO 24650, Road Vehicles — Sensors for automated driving under adverse weather conditions — Assessment of the cleaning system
ISO 6549, Vägfordon - Bestämning av H- och R-punkt
ISO/TS 5283, Road vehicles — Ergonomic aspects of driver monitoring and system interventions in the context of automated driving
ISO 5685, Vägfordon - Provning av nötningsbeständigheten hos bilrutor genom vindrutetorkarprovning
ISO 6041, Road vehicles — Safety glazing materials — Method for the determination of relevant optical characteristics in camera sensing areas
ISO 6900, Road vehicles — Safety glazing materials — Test methods for electron-switchable visibility control glazing and electrochromic glazing
ISO 8202, Road vehicles — Box task to measure cognitive and visual-manual workload
ISO/PAS 8235, Road vehicles — Taxonomy and definitions for terms related to adaptive in-vehicle information systems
ISO/TS 8231, Road vehicles — Requirements for Automotive Display Systems
ISO/TS 8438, Road vehicles — Modeling approach for driver distraction assessment
ISO 11983, Road vehicles — Safety glazing materials — Test methods for electro-switchable glazing
Visa fler Visa färre
Utgivet 39 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
Chalmers Tekniska Högskola, GÖTEBORG
RISE Research Institutes of Sweden AB, BORÅS
Scania CV AB, SÖDERTÄLJE
Svenska Kommunalarbetareförbundet, Stockholm
Volvo Bussar AB, GÖTEBORG
Volvo Car Corporation, GÖTEBORG
Volvo Lastvagnar AB, GÖTEBORG
Volvo Technology AB, Göteborg
Volvo Technology AB, GÖTEBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 22/SC 33/WG 9, Test scenarios of automated driving systems
ISO/TC 22/SC 35, Lighting and visibility
ISO/TC 22/SC 35/WG 1, Lighting and light-signalling
ISO/TC 22/SC 35/WG 2, Safety glazing
ISO/TC 22/SC 35/WG 3, Visibility
ISO/TC 22/SC 39, Ergonomics
ISO/TC 22/SC 39/WG 3, Controls, displays, and tell-tale localization
ISO/TC 22/SC 39/WG 5, Symbols
ISO/TC 22/SC 39/WG 7, Hand reach and R and H point determination
ISO/TC 22/SC 39/WG 8, TICS on-board-MMI
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Fordonsteknik (43) Fordonssystem (43.040) Kopplingsanordningar (43.040.70)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Martin Elofsson
Projektledare
martin.elofsson@sis.se

Peter Claeson
Projektledare
peter.claeson@sis.se

Ylva Yassine
Projektassistent
ylva.yassine@sis.se