Standardutveckling · SIS/TK 220

Motorer i bilar

Forskning och utveckling av motorer i bilar är en aktivitet som fordonsindustrin lägger ner oerhört mycket energi på. Dels som en följd av den hårda konkurrensen inom fordonsindustrin men även som en följd av alltmer stegrande miljökrav på utsläpp m.m. För att kunna jämföra motorer mellan olika tillverkare krävs standardisering.

Standardisering inom fordonsmotorområdet omfattar bl.a. renhetsutvärdering av bränslesystemkomponenter; reduktion av NOx, instrument för avgasmätning.

Avgasproblematiken och miljön är frågor som hanteras i den internationella samarbetsorganisationen GRPE (se nedan under "Påverka nationell och internationellt").

Projektet arbetar med motortester och insprutningsutrustning och filter för användning på vägfordon.

Kommittén påverkar standarddokumentens innehåll på en global basis till gagn för fordons- och komponentindustrin i Sverige, vilket i ett vidare perspektiv underlättar handel över gränserna.

Påverka nationellt och internationellt

Standardisering inom området sker i den svenska SIS-kommitten SIS/TK 220 Motorer i bilar.

Kommitten baserar sitt arbete på den internationella ISO-kommittén ISO/TC 22 och ISO/TC 22/SC 34 "Road vehicles - Propulsion, powertrain and powertrain fluids" samt ECE/WP 29 GRPE.

För att lösa alla problem kring fordonsmotorer finns det en internationell samarbetsorganisation på myndighetssidan. Den heter UNECE/ WP 29 (Working Party for Harmonization of Vehicle Regulations) med specialistgruppen GRPE (Working Party on Pollution and Energy) och har sitt säte inom FN i Genève. Deras uppgift är att skriva de internationella regelverken.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 45 standarder
ISO 16183, Vägfordon - Motorer för tunga fordon - Mätning under transienta provningsförhållanden av avgas- och partikelemission med användning av partiella flödesurtunningssystem
ISO 20724, Road vehicles - Inlet air filters for internal combustion engines, compressor inlet and passenger compartments - Test for sub-micron filtration
ISO/TS 21104, Vägfordon - Lågtryckskoppling för påfyllning av flytande naturgas (LNG) - Koppling för 1,8 MPa
ISO 20766-5, Vägfordon - Komponenter för bränslesystem för gasol (LPG) - Del 5: Flottör
ISO 31120-2, Vägfordon - Avmineraliserat vatten - Del 2: Påfyllningsgränssnitt för personbilar
ISO 31120-1, Vägfordon - Avmineraliserat vatten - Del 1: Kvalitetskrav
ISO 20766-13, Vägfordon - Komponenter för bränslesystem för gasol (LPG) -
ISO 20766-14, Vägfordon - Komponenter för bränslesystem för gasol (LPG) -
ISO 20766-16, Vägfordon - Komponenter för bränslesystem för gasol (LPG) -
ISO 20766-24, Vägfordon - Komponenter för bränslesystem för gasol (LPG) - Del 24: Gasrör
ISO 20766-25, Vägfordon - Komponenter för bränslesystem för gasol (LPG) - Del 25: Gasanslutningar
ISO 12614-20, Vägfordon - Komponenter i bränslesystem för flytande naturgas (LNG) - Del 20: Flexibel bränsleledning
ISO 19612, Vägfordon - Dieselmotorbränslefilter - Enkelt-pass-metod för att utvärdera filtreringsprestanda för ett bränslefilter under cykliska flödesförhållanden i kombination med mekanisk vibration
ISO 11565, Vägfordon - Tändstift - Provningsmetoder och krav
ISO 20766-7, Vägfordon - Komponenter för bränslesystem för gasol (LPG) - Del 7:
ISO 20766-8, Vägfordon - Komponenter för bränslesystem för gasol (LPG) - Del 8: Bränslepump
ISO 15500-21, Vägfordon - Komponenter till bränslesystem för komprimerad naturgas - Del 21:
ISO 21059, Vägfordon - Specifika aspekter för gasformiga bränslen - Terminologi
ISO 23684, Vägfordon -
ISO 24604, Vägfordon - Komponenter för bränslesystem för gasol (LPG) ??
ISO 6622-2, Förbränningsmotorer - Kolvringar - Del 2: Rektangulära ringar av stål
ISO 23820, Road vehicles — Determination of the filtration efficiency of urea filter modules
ISO 24605, Road vehicles — Dimethyl Ether (DME) Refuelling Connector with Pressure Equalization Port
ISO 15500-17, Vägfordon - Komponenter till bränslesystem för komprimerad naturgas - Del 17: Böjlig bränsleledning
ISO 15500-13, Vägfordon - Komponenter till bränslesystem för komprimerad naturgas - Del 13: Övertrycksanordning
ISO 15500-22, Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system components - Part 22: Manually activated PRD
ISO 15500-23, Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system components - Part 23: Gas temperature sensor
ISO 6627, Förbränningsmotorer - Kolvringar - Expansionssegment/oljekontrollringar
ISO 17447-1, Road Vehicles — Glow-plugs with conical seating and their cylinder head housing — Part 1: Basic characteristics and dimensions for metal-sheath-type glow-plugs
ISO 22241-4, Dieselmotorer - Tillsats AUS 32 för reduktion av NOx - Del 4: Påfyllningsgränssnitt
ISO 7876-5, Vägfordon - Utrustning för bränsleinsprutning - Engelsk och fransk terminologi - Del 5: Bränsleinsprutningssystem med högtryckskammare (ISO 7876-5:2004, IDT)
ISO 20766-6:2019/Amd 1, Vägfordon - Komponenter för bränslesystem för gasol (LPG) - Del 6: Övertrycksventiler — Tillägg 1
ISO 20766-17, Vägfordon - Komponenter för bränslesystem för gasol (LPG) - Del 17: Gasdoseringsenhet
ISO 20766-21, Vägfordon - Komponenter för bränslesystem för gasol (LPG) - Del 21: Tryck- och/eller temperatursensor
ISO 15500-1, Vägfordon - Komponenter till bränslesystem för komprimerad naturgas - Del 1: Allmänna krav och definitioner
ISO 15500-7, Vägfordon - Komponenter till bränslesystem för komprimerad naturgas - Del 7: Gasinjektor
ISO 15500-8, Vägfordon - Komponenter till bränslesystem för komprimerad naturgas - Del 8: Tryckmätare
ISO 15500-10, Vägfordon - Komponenter till bränslsystem för komprimerad naturgas - Del 10: Gasflödesjusterare
ISO 15500-11, Vägfordon - Komponenter till bränslesystem för komprimerad naturgas - Del 11: Gas/luftblandare
ISO 15500-12, Vägfordon - Komponenter till bränslesystem för komprimerad naturgas - Del 12: Övertrycksventil
ISO 15500-15, Vägfordon - Komponenter till bränslesystem för komprimerad naturgas - Del 15: Urtag för gastätning och ventilationsslang
ISO 15500-20, Vägfordon - Komponenter till bränslesystem för komprimerad naturgas - Del 20: Styv bränsleledning av annat material än rostfritt stål
ISO/TR 6409, Vägfordon — Analys av tekniska ändringar i ISO 5011:2020
ISO 19438, Vägfordon - Diesel- och bensinfilter för förbränningsmotorer - Filtreringseffekt vid användande av partikelräkning och föroreningsuppsamlande kapacitet
ISO 6621-4, Förbränningsmotorer - Kolvringar - Del 4: Allmänna specifikationer
Visa fler Visa färre
Utgivet 147 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 5 företag och organisationer
Mann Teknik AB, MARIESTAD
Scania CV AB, SÖDERTÄLJE
Transportstyrelsen, BORLÄNGE
Volvo Powertrain Corporation, GÖTEBORG
Volvo Technology AB, GÖTEBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 12 internationella kommittéer
ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects
ISO/TC 22/SC 34, Propulsion, powertrain and powertrain fluids
ISO/TC 22/SC 34/WG 14, NOx reduction additive
ISO/TC 22/SC 34/WG 17, Road vehicles – Cleanliness of components
ISO/TC 22/SC 41, Specific aspects for gaseous fuels
ISO/TC 22/SC 41/WG 4, Fuel system components and refuelling connector for vehicles propelled by Liquefied Natural Gas (LNG)
ISO/TC 22/SC 41/WG 6, Fuel system components and refuelling connector for vehicles propelled by Liquefied Petroleum Gas (LPG)
ISO/TC 22/SC 41/WG 8, Fuel system components and refueling connector for vehicles propelled by Dimethyl Ether (DME)
ISO/TC 28, Petroleum and related products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources
ISO/TC 301, Energy management and energy savings
CEN/TC 301, Road vehicles
CEN/TC 301/WG 16, Performance assessment of the Portable Emission Measuring Systems (PEMS)
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Avgasutsläpp från rörliga källor (13.040.50) Förbränningsmotorer för fordon (43.060) Kylsystem, smörjsystem (43.060.30) Bränslesystem (43.060.40) Diagnostik-, underhålls- och provningsutrustningar (43.180)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Madeleine Thour
Projektledare
+46(70)-091 61 71
madeleine.thour@sis.se

Martin Elofsson
Projektledare
martin.elofsson@sis.se

Ulrika Axmark
Projektassistent
ulrika.axmark@sis.se