Standardutveckling · SIS/TK 202

Vägmaterial

De allra flesta av oss använder dagligen vägnätet för att förflytta oss och ta oss dit vi ska, utan att reflektera över vägarnas kvalitet. Och så ska det naturligtvis vara. Kommittén arbetar därför med att ta fram standarder för vägmaterial och hur kvaliteten kontrolleras. Arbetet är speciellt inriktat mot Europastandarderna, som styr vägmaterial.

SIS/TK 202 blev 2019 utnämnd till årets tekniska kommitté. Ordföranden Kenneth Lind kommenterar utmärkelsen.

För att entreprenörer och beställare ska kunna komma överens krävs att de har samma referensramar, både före, under och efter leverans. Här får de nya europeiska specifikations- och provningsstandarderna avgörande betydelse.

En viktig part i detta sammanhang är Trafikverket i rollen som föreskrivande myndighet.

Den svenska kommittén har som mål att påverka och delta i utveck­lingen av europeiska standarder för vägmaterial. Projektet ska aktivt medverka vid implemen­teringen av europeiska standarder i Sverige och vid behov översätta dem.

Det praktiska arbetet är uppdelat på sex olika inriktningar:

  • Asfaltmassor, ytbehandlingar och slamförseglingar
  • Bitumen
  • Betongvägar
  • Hydrauliskt bundet och obundet
  • Provningsmetoder för vägytan
  • Fogar

Sverige har länge arbetat hårt för att få fram standarder som baseras på funktionella egenskaper, eftersom vi anser att det är det moderna sättet att beskriva en produkt. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 20 standarder
EN 12591, Bitumen och bituminösa bindemedel - Specifikationer för beläggningsbitumen
EN 14188-2, Vägmaterial - Fogfyllningar och fogmassor - Del 2: Krav på kallapplicerade fogmassor för vägar och flygfält
EN 14023, Bitumen och bituminösa bindemedel - Specifikationer för polymermodifierat bitumen
EN 17392-1, Hållbarhet hos byggnadsverk - Miljödeklarationer - Produktspecifika regler för vägmaterial. Del 1: Asfaltsmassor
EN 12846-1, Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av utrinningstid för utrinningsviskosimeter - Del 1: Bitumenemulsioner
EN 12846-2, Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av utrinningstid för utrinningsviskosimeter - Del 2: Bitumenlösning och fluxad bitumen
EN 12697-49, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder för varmblandad asfalt - Del 49: Bestämning av friktion efter polering
EN 12850, Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av pH-värde på bitumenemulsioner
EN 12847, Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av tendensen till sedimentation hos bitumenemulsioner
EN 12697-25:2016/A1, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder - Del 25: Pulserande kryptest
EN 12697-37, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder för varmblandad asfalt - Del 37: Hetsandsmetoden för bestämning av vidhäftningen av bindemedel på bitumeniserad chipsten (BCS) för vältasfalt
EN 12697-36, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder för varmblandad asfalt - Del 36: Metod för bestämning av tjocklek hos beläggningslager
EN 12697-15, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder för varmblandad asfalt - Del 15: Bestämning av separationskänslighet
EN 12697-7, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetod för varmblandad asfaltmassa - Del 7: Bestämning av skrymdensitet hos asfaltprovkroppar med hjälp av gammastrålar
EN 14771, Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av krypstyvhet - Böjbalksreometer
EN 12697-38, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder för varmblandad asfalt - Del 38: Provningsutrustning och kalibrering
EN 12697-43, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder för varmblandad asfalt - Del 43: Beständighet mot drivmedel
EN 12697-41, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder för varmblandad asfalt - Del 41: Beständighet mot avisningsmedel
EN 17643, Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av temperatur under fast skjuvspänning vid given komplex skjuvmodul genom DSR - Snabbmetod för karakterisering av bitumen (BTSV)
EN 12697-47, Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder för varmblandad asfalt - Del 47: Bestämning av askinnehåll för "Trinidad natural asphalt"
Visa fler Visa färre
Utgivet 219 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 8 arbetsgrupper
SIS/TK 202/AG 01, Asfalt
SIS/TK 202/AG 02, Ytbehandling/Slurry
SIS/TK 202/AG 03, Betongbeläggningar
SIS/TK 202/AG 04, Obundet och hydrauliskt bundet vägmaterial
SIS/TK 202/AG 05, Vägytans egenskaper
SIS/TK 202/AG 06, Fogar
SIS/TK 202/AG 07, Flygfält
SIS/TK 202/AG 08, Bitumen
Visa fler Visa färre
Deltagare 29 företag och organisationer
Arrb Systems, Malmö
DAB Group AB, GÖTEBORG
DNV Business Assurance Sweden AB, SOLNA
DUO Asfalt AB, VÄSTRA FRÖLUNDA
Fortifikationsverket, Luleå
Henrik Broms Konsult AB, HÄSSELBY
NCC Industry AB, UMEÅ
NCC Industry AB, LINKÖPING
NCC Industry AB Sverige Öst, Upplands Väsby
Nynas AB, NYNÄSHAMN
Nynas AB, STOCKHOLM
Peab Asfalt AB, Helsingborg
Peab Asfalt AB, HISINGS BACKA
RISE AB, Borås
Skanska Industrial Solutions AB, GUNNILSE
Skanska Sverige AB, MALMÖ
Skanska Sverige AB, FARSTA
Statens väg- & transportforskning VTI, LINKÖPING
Stockholms stad Trafikkontoret, STOCKHOLM
Swedavia AB Malmö Airport, MALMÖ-STURUP
Swedavia AB Norrköpings Flygplats, NORRKÖPING
Swedavia AB Stockholm Arlanda Airport, STOCKHOLM-ARLANDA
Svevia AB (publ), GÖTEBORG
Total Sweden AB, MALMÖ
Trafikverket, Eskilstuna
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket, Jönköping
Trafikverket Trafikledningsområde Väst, GÖTEBORG
Transportstyrelsen, BORLÄNGE
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 20 internationella kommittéer
CEN/TC 227, Road materials
CEN/TC 227/WG 1, Bituminous mixtures
CEN/TC 227/WG 2, Surface Dressing, Sprays and Slurry Surfacing (incorporating Microsurfacing)
CEN/TC 227/WG 3, Materials for concrete roads including joint fillers and sealants
CEN/TC 227/WG 4, Hydraulic bound and unbound mixtures (including byproducts and waste materials)
CEN/TC 227/WG 5, Surface characteristics
CEN/TC 227/WG 6, Sustainability
CEN/TC 336, Bituminous binders
CEN/TC 336/WG 1, Bituminous binders for paving
CEN/TC 336/WG 2, Fluxed bitumen and bituminous emulsions
SIS/TK 202/AG 01, Asfalt:

CEN/TC 227/WG 1, Bituminous mixtures

SIS/TK 202/AG 02, Ytbehandling/Slurry:

CEN/TC 227/WG 2, Surface Dressing, Sprays and Slurry Surfacing (incorporating Microsurfacing)

SIS/TK 202/AG 03, Betongbeläggningar:

CEN/TC 227/WG 3, Materials for concrete roads including joint fillers and sealants

SIS/TK 202/AG 04, Obundet och hydrauliskt bundet vägmaterial:

CEN/TC 227/WG 4, Hydraulic bound and unbound mixtures (including byproducts and waste materials)

SIS/TK 202/AG 05, Vägytans egenskaper:

CEN/TC 227/WG 5, Surface characteristics

SIS/TK 202/AG 06, Fogar:

CEN/TC 227/WG 3, Materials for concrete roads including joint fillers and sealants

SIS/TK 202/AG 07, Flygfält:

CEN/TC 227/WG 5, Surface characteristics

SIS/TK 202/AG 08, Bitumen:

CEN/TC 336, Bituminous binders

CEN/TC 336/WG 1, Bituminous binders for paving

CEN/TC 336/WG 2, Fluxed bitumen and bituminous emulsions

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Vägbyggnad Allmänt (93.080.01) Körbana (93.080.20)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Malena Berge
Projektledare
malena.berge@sis.se

Maria Gustafsson
Projektledare
072-280 19 40
maria.gustafsson@sis.se

Caroline Klementsson
Projektassistent
caroline.klementsson@sis.se