Standardutveckling · SIS/TK 190

Betong

Betong är ett av våra vanligaste byggmaterial. Möjligheten att välja olika betongkvaliteter för skilda ändamål är mycket stor, liksom formbarheten och beständigheten. Många faktorer inverkar på den färdiga betongens egenskaper. SIS tekniska kommitté Betong arbetar aktivt för att påverka europeiska och globala standarder för betong.

Standardiseringen bedrivs huvudsakligen inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Europastandarderna inom betongområdet har en väsentlig teknisk och ekonomisk betydelse för många inom byggsektorn. Detta gäller även för hela vårt samhälle eftersom stora ekonomiska värden investeras i betongkonstruktioner. I pågående CEN-arbete är det således viktigt att svenska synpunkter och erfarenheter tillräckligt beaktas. Beständighetsfrågan, och då särskilt beständigheten i nordiskt klimat, är av särskilt stort intresse för oss framöver. Generellt sett verkar vi för användning av funktionskrav/funktionsprovningar i stället för deskriptiva krav.

Mer information om kommitténs arbete:

TK 190 AG 1 - Betongreparationer
Arbetar nu med 38 standarder
ISO-2, Underhåll och reparation av betongkonstruktioner - Del 2: Tillståndsbedömning
EN 934-2:2009/A1, Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk - Del 2: Fordringar för tillsatsmedel till betong
EN 1504-4, Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 4: Produkter för vidhäftning mot betong
EN 1504-2, Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 2: Ytskyddsprodukter för betong
EN 1504-5, Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 5: Injektering av betong
EN 934-2, Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk - Del 2: Tillsatsmedel till betong - Definitioner, krav, överensstämmelse, märkning och etikettering
EN 14487-1, Sprutbetong - Del 1: Definitioner, specifikationer och kriterier för överensstämmelse
CEN/TR , En översikt över nationella bestämmelser som används tillsammans med EN 206:2003 och nationell praxis
EN 1504-6, Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 6: Material för förankring av armering
EN 1504-9, Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 9: Allmänna principer för val av produkter och system
EN 12390-xz, Provning av hårdnad betong - Bestämning av resistivitet
ISO 22904, Additions for concrete
EN 14488-3, Provning av sprutbetong - Del 3: Böjdraghållfasthet (sprick-, maximal- och residualhållfasthet) hos fiberarmerade provbalkar
ISO 1920-6, Testing of concrete - Part 6: Sampling, preparing and testing of concrete cores
EN 14629:2018, Betongkonstruktioner - Provning av produkter och system för skydd och reparation - Bestämning av kloridhalt i hårdnad betong
EN 934-2:2018, Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk - Del 2: Tillsatsmedel till betong - Definitioner, krav, överensstämmelse, märkning och etikettering
EN 1504-3, Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 3: Structural and non-structural repair
EN 14630, Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 3: Structural and non-structural repair
ISO 17785-3, Testing methods for pervious concrete - Part 3: Resistance of Surface Degradation
ISO 20290-5, Aggregates for concrete - Test methods for geometrical properties - Part 5: Determination of particle size distribution - Sieving method
ISO 20290-6, Aggregates for concrete - Test methods for chemical properties - Part 6: Determination of acid soluble chloride salts
ISO 20290-7, Aggregates for concrete - Test methods for chemical properties - Part 7: Determination of soluble sulphate salts
ISO 24684-1, Aggregates for concrete - Test methods for chemical properties - Part 1: Determination of acid soluble chloride salts
ISO 24684-2, Aggregates for concrete - Test methods for chemical properties - Part 2: Determination of soluble sulphate salts
ISO 5091-1, Guidelines for structural intervention of existing concrete structures using cement-based materials — Part 1: General principles
ISO 5091-2, Guidelines for structural intervention of existing concrete structures using cement-based materials — Part 2: Top-surface overlaying
ISO 5091-3, Guidelines for structural intervention of existing concrete structures using cement-based materials — Part 3: Bottom-surface overlaying
ISO 5091-4, Guidelines for structural intervention of existing concrete structures using cement-based materials — Part 4: Jacketing
ISO 16711, Requirements for seismic assessment and retrofit of concrete structures
SS 137006, Betongkonstruktioner - Utförande - Tillämpning av SS-EN 13670:2009 i Sverige
ISO 13315-5.2, Environmental management for concrete and concrete structures — Part 5: Execution of concrete structures
ISO 13315-3, Environmental management for concrete and concrete structures — Part 3: Production of concrete and constituents
ISO 23945-1, Test Methods for Sprayed Concrete — Part 1: Flash Setting Accelerating Admixtures - Setting Time
EN 13623-1, Silika
EN 13623-2, Silika
EN 17678-1, Installation av efterspända kit för förspänning av strukturer - Del 1: Personalens kompetens
SIS/TS 42, Certifieringsordning för kompetensklass II-T och kompetensklass I-T för fabriksbetongtillverkning enligt SS 137003:2021
EN 12390-19, Provning av hårdnad betong - Del 19: Resistivitetsmätning
Visa fler Visa färre
Utgivet 128 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 1 företag och organisationer
Schwenk Sverige AB, Malmö
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer
Workshop Beständighet hos betong

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsmaterial (91.100) Betong och betongprodukter (91.100.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Robin Jakobsson
Projektledare
robin.jakobsson@sis.se.invalid

Annika Almqvist
Projektledare
annika.almqvist@sis.se.invalid

Linn Holegård
Projektassistent
linn.holegard@sis.se.invalid