Standardutveckling · SIS/TK 185

Cement och byggkalk

Cement är en viktig betståndsdel i betong, som används i stor omfattning i det moderna byggandet. Det är därför ett samhällsekonomiskt och tekniskt viktigt byggmaterial. Byggkalk används som bindemedel vid tillverkning av bruk (för murning och putsning) och för tillverkning av andra byggprodukter. Kommittén för cement och byggkalk deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, inom det europeiska och det globala standardiseringsarbetet.

Standardiseringsarbetet berör ordinär cement, cement med särskilda egenskaper (lågvärmeutvecklande, lågalkaliska, sulfatresistenta, etc.), murcement och byggkalk för murning och putsning, samt markstabilisering.

Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den europeiska standardiseringen. Ur svenskt perspektiv är det exempelvis viktigt att hänsyn tas till våra svenska förhållanden när det gäller t.ex. framtagandet av funktionsprovningsmetoder gällande beständighet, och särskilt då beständigheten i nordiskt klimat, samt att integrera miljöfrågorna i arbetet.

Ny svensk standard för MH-cement

SIS/TK 185 har reviderat standarden för MH-cement som var från 2006 och nu finns SS 134202:2021, Cement - Ordinär cement med moderat värmeutveckling (MH-cement) - Krav  tillgänglig i ny utgåva. Se under fliken "utgivet" nedan.

Motiven för revideringen finns här. Jämförande rapport från RISE finns här.
De väsentliga skillnaderna mot tidigare utgåva av detta dokument är att:
a) dokumentet hänvisar till en ny provningsmetod i SS-EN 196-11,
b) titeln har ändrats för att tydliggöra dokumentets innehåll,
c) avsnittsstrukturen har förenklats. 

Ytterligare revideringar

Nu startar även revidering av de svenska standarderna SS 134203:2014, Cement - Sammansättning och fordringar för ordinära cement med låg alkalihalt (LA) och SS 134204:2014, Cement - Sammansättning, och fordringar för nationella sulfatresistenta ordinära cement (NSR).

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 3 standarder
EN 16908:2017/A1, Cement och byggkalk - Miljödeklarationer - produktspecifika regler som kompletterar EN 15804
SS 134203, Cement - Sammansättning och fordringar för ordinära cement med låg alkalihalt (LA)
SS 134204, Cement - Sammansättning, och fordringar för nationella sulfatresistenta ordinära cement (NSR)
Utgivet 42 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 1 företag och organisationer
Schwenk Sverige AB, Malmö
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Robin Jakobsson
Projektledare
robin.jakobsson@sis.se.invalid

Linn Holegård
Projektassistent
linn.holegard@sis.se.invalid