Standardutveckling · SIS/TK 183

Geoteknik och geokonstruktioner

Vid varje nytt byggnadsverk är det naturligtvis viktigt med en bra grundläggning som stadigt går att bygga vidare på. Kommittén arbetar fram standarder för provning samt dimensionering för konstruktioner i mark och berg. Bland annat arbetar kommittén med revideringen av EN 1997, som handlar om geokonstruktioner och dimensionering av bärande konstruktioner enligt Eurokoden som är myndighetskrav i Sverige.

Nya generationens Eurokoder

Eurokoderna håller på att omarbetas till nya versioner och ett intensivt arbete pågår bland Europas experter. Fram till 14 november 2021 var det möjligt att tycka till om förslaget, som var ute på remiss.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 26 standarder
EN 1997-1, Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: Allmänna regler
ISO 22476-1, Geoteknisk undersökning och provning - Del 1: Elektrisk tryck- och portryckssondering (CPTu)
ISO 22476-5, Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 5: Förborrad pressometerprovning
ISO 24057, Array measurement of microtremors to estimate shear wave velocity profile
EN ISO 22476-5, Geoteknisk undersökning och provning - Fältundersökning - Del 5: Encelligt pressometerförsök
EN 12063, Utförande av geokonstruktioner - Sponter, kombinerade väggar, styva stålväggar
ISO/PRF TS 24283-1, Geotechnical investigation and testing — Qualification criteria and assessment — Part 1: Qualified technician and qualified operator
CEN ISO/TS 24283-1, Geotechnical investigation and testing - Qualification criteria and assessment - Part 1: Qualified technician and qualified operator (ISO/PRF TS 24283-1:2021)
CEN ISO/TS 24283-2, Geotechnical investigation and testing - Qualification criteria and assessment - Part 2: Responsible expert (ISO/DTS 24283-2:2021)
ISO/PRF TS 24283-2, Geotechnical investigation and testing — Qualification criteria and assessment — Part 2: Responsible expert
ISO/PRF TS 24283-3, Geotechnical investigation and testing — Qualification criteria and assessment — Part 3: Qualified enterprise
CEN ISO/TS 24283-3, Geotechnical investigation and testing - Qualification criteria and assessment - Part 3: Qualified enterprise (ISO/PRF TS 24283-3:2021)
EN 1997-2, Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 2: Marktekniska undersökningar
EN 1997-3, Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 3: Geotekniska strukturer
ISO 22476-16, Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 16: XXX
EN ISO 22476-16, Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 16: XXX
EN ISO 22477-2, Geotechnical investigation and testing — Testing of geotechnical structures — Part 2: Testing of piles: static tension load testing
ISO 22477-2, Geotechnical investigation and testing — Testing of geotechnical structures — Part 2: Testing of piles: Static tension load testing
EN ISO 22476-1, Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 1: Spetstrycksondering - elektrisk spets, CPT och CPTU
ISO 17892-12:2018/A1, Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 12: Bestämning av flytgräns och plasticitetsgräns
EN ISO 18674-7, Geotechnical investigation and testing — Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 7: Measurement of strains: strain gauges
ISO 18674-7, Geotechnical investigation and testing — Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 7: Measurement of strains: strain gauges
EN ISO 18674-8, Geotechnical investigation and testing — Geotechnical monitoring by field instrumentation — Part 8: Measurement of forces: Load cells
ISO 18674-8, Geotechnical investigation and testing — Geotechnical monitoring by field instrumentation — Part 8: Measurement of forces: Load cells
EN 14679, Utförande av geokonstruktioner - Djupstabilisering med bindemedel
EN ISO 17892-12:2018/A2, Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 12: Bestämning av flytgräns och plasticitetsgräns
Visa fler Visa färre
Utgivet 80 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 6 arbetsgrupper
SIS/TK 183/AG 01, Eurokod EN 1997
SIS/TK 183/AG 02, Utförande standarder
SIS/TK 183/AG 03, Provtagning och grundvatten
SIS/TK 183/AG 04, Sonderingar
SIS/TK 183/AG 05, Hejare
SIS/TK 183/AG 10, Instrumentering mätning kontroll
Visa fler Visa färre
Deltagare 2 företag och organisationer
Ramboll Sweden AB, Falun
Swedish Rental Service AB, Stockholm
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Stenmark
Projektledare
annika.stenmark@sis.se.invalid

Åse Lyngstad
Projektassistent
ase.lyngstad@sis.se.invalid