Standardutveckling · SIS/TK 183

Geoteknik och geokonstruktioner

Vid varje nytt byggnadsverk är det naturligtvis viktigt med en bra grundläggning som stadigt går att bygga vidare på. Kommittén arbetar fram standarder för provning samt dimensionering för konstruktioner i mark och berg. Bland annat arbetar kommittén med revideringen av EN 1997, som handlar om geokonstruktioner och dimensionering av bärande konstruktioner enligt Eurokoden som är myndighetskrav i Sverige.

Nya generationens Eurokoder

Eurokoderna håller på att omarbetas till nya versioner och ett intensivt arbete pågår bland Europas experter. Fram till 14 november 2021 var det möjligt att tycka till om förslaget, som var ute på remiss.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 23 standarder
EN 1997-1, Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: Allmänna regler
ISO 22476-1, Geoteknisk undersökning och provning - Del 1: Elektrisk tryck- och portryckssondering (CPTu)
ISO 22476-5, Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 5: Förborrad pressometerprovning
ISO 24057, Array measurement of microtremors to estimate shear wave velocity profile
EN ISO 22476-5, Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 5: Förborrad pressometerprovning
EN 12063, Utförande av geokonstruktioner - Sponter, kombisponter, förstyvade sponter
EN 1997-2, Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 2: Marktekniska undersökningar
EN 1997-3, Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 3: Geotekniska strukturer
ISO 22476-16, Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 16: XXX
EN ISO 22476-16, Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 16: XXX
EN ISO 22477-2, Geoteknisk undersökning och provning - Provning av geokonstruktioner - Del 2: Provning av pålar: Statisk provdragbelastning
ISO 22477-2, Geotechnical investigation and testing — Testing of geotechnical structures — Part 2: Testing of piles: Static tension load testing
EN ISO 22476-1, Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 1: Spetstrycksondering - elektrisk spets, CPT och CPTU
ISO 17892-12:2018/A1, Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 12: Bestämning av flytgräns och plasticitetsgräns
EN ISO 18674-7, Geotechnical investigation and testing — Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 7: Measurement of strains: strain gauges
ISO 18674-7, Geotechnical investigation and testing — Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 7: Measurement of strains: strain gauges
EN ISO 18674-8, Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 8: Measurement of forces: Load cells (ISO/DIS 18674-8:2022)
ISO 18674-8, Geotechnical investigation and testing — Geotechnical monitoring by field instrumentation — Part 8: Measurement of forces: Load cells
EN 14679, Utförande av geokonstruktioner - Djupstabilisering med bindemedel
ISO 17892-12:2018/Amd2, Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 12: Bestämning av flytgräns och plasticitetsgräns
ISO 17892-1:2014/Amd1, Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 1: Bestämning av vattenkvot
ISO 16383-1, Geotechnical investigation and testing — Laboratory testing of rock — Part 1: Determination of water content
EN ISO 16383-1, Geotechnical investigation and testing — Laboratory testing of rock — Part 1: Determination of water content
Visa fler Visa färre
Utgivet 86 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 8 arbetsgrupper
SIS/TK 183/AG 01, Design
SIS/TK 183/AG 02, Utförande
SIS/TK 183/AG 03, Provtagning/lab
SIS/TK 183/AG 04, Provning/fält
SIS/TK 183/AG 05, Provning/geokonstruktion
SIS/TK 183/AG 06, Fält instrumentering och provtagning
SIS/TK 183/AG 07, Geofysisk undersökning
SIS/TK 183/AG 08, Berg
Visa fler Visa färre
Deltagare 35 företag och organisationer
AECOM Nordic AB, STOCKHOLM
ELU Konsult AB, STOCKHOLM
Geo Risk & Vibration Scandinavia AB, BROMMA
Geofound Scandinavia AB, HUDDINGE
Geomind KB, NACKA
GeoVerkstan Sverige AB, KUNGSBACKA
Golder Associates AB, STOCKHOLM
Henrik Möller Geokonsult AB, HELSINGBORG
Hercules Grundläggning AB, SOLNA
Itasca Geomekanik AB, SOLNA
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Mitta AB, LULEÅ
NCC Industry AB Sverige Öst, Upplands Väsby
Peab AB, SOLNA
Pålanalys i Göteborg AB, VÄSTRA FRÖLUNDA
Pålkommissionen, STOCKHOLM
Ramboll Sweden AB, FALUN
Rentalföretagen Service AB, STOCKHOLM
Skanska Sverige AB, MALMÖ
Skanska Sverige AB, GÖTEBORG
Skanska Sverige AB, STOCKHOLM
Statens geotekniska institut SGI, LINKÖPING
SWECO Environment AB, STOCKHOLM
Svenska Geotekniska Föreningen, FJÄRÅS
SWERIM AB, LULEÅ
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket Region Väst, GÖTEBORG
Trafikverket Trafikledningsområde Väst, GÖTEBORG
Transportstyrelsen, BORLÄNGE
Tyréns Sverige AB, GÖTEBORG
Tyréns Sverige AB, Örnsköldsvik
WSP Sverige AB, Stockholm-Globen
WSP Sverige AB, Linköping
ÅF-Infrastructure AB, Stockholm
ÅF-Infrastructure AB, GÖTEBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 42 internationella kommittéer
ISO/TC 182, Geotechnics
ISO/TC 182/WG 12, Standardization in geophysics
ISO/TC 182/WG 4, Drilling and sampling methods and groundwater measurements
ISO/TC 182/WG 5, Geotechnical field vane test
ISO/TC 182/WG 9, Geotechnical aspects of geophysical methods
CEN/TC 250, Structural Eurocodes
CEN/TC 250/SC 7, Eurocode 7 - Geotechnical design
CEN/TC 288, Execution of special geotechnical works
CEN/TC 341, Geotechnical Investigation and Testing
SIS/TK 183/AG 02, Utförande:

CEN/TC 288, Execution of special geotechnical works

CEN/TC 288/WG 17, Jet grouting

CEN/TC 288/WG 19, Sheet-pile walls

CEN/TC 288/WG 20, Ground freezing

CEN/TC 341, Geotechnical Investigation and Testing

ISO/TC 182, Geotechnics

SIS/TK 183/AG 01, Design:

CEN/TC 250, Structural Eurocodes

CEN/TC 250/SC 7, Eurocode 7 - Geotechnical design

CEN/TC 250/SC 7/WG 1, Evolution of 1997 series

CEN/TC 250/WG 1, Policy, procedures and links with other standards

CEN/TC 341, Geotechnical Investigation and Testing

ISO/TC 182, Geotechnics

SIS/TK 183/AG 03, Provtagning/lab:

CEN/TC 341, Geotechnical Investigation and Testing

ISO/TC 182, Geotechnics

ISO/TC 182/WG 13, Laboratory testing of soils

SIS/TK 183/AG 04, Provning/fält:

CEN/TC 341, Geotechnical Investigation and Testing

ISO/TC 182, Geotechnics

ISO/TC 182/WG 5, Geotechnical field vane test

ISO/TC 182/WG 7, Cone and piezocone penetration tests

ISO/TC 182/WG 8, Borehole expansion tests

SIS/TK 183/AG 05, Provning/geokonstruktion:

CEN/TC 341, Geotechnical Investigation and Testing

ISO/TC 182, Geotechnics

ISO/TC 182/WG 11, Static testing of geotechnical structures

SIS/TK 183/AG 06, Fält instrumentering och provtagning:

CEN/TC 341, Geotechnical Investigation and Testing

ISO/TC 182, Geotechnics

ISO/TC 182/WG 2, Monitoring in Geotechnical Engineering

ISO/TC 182/WG 4, Drilling and sampling methods and groundwater measurements

SIS/TK 183/AG 07, Geofysisk undersökning:

CEN/TC 341, Geotechnical Investigation and Testing

ISO/TC 182, Geotechnics

ISO/TC 182/WG 12, Standardization in geophysics

ISO/TC 182/WG 9, Geotechnical aspects of geophysical methods

SIS/TK 183/AG 08, Berg:

CEN/TC 341, Geotechnical Investigation and Testing

ISO/TC 182, Geotechnics

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Stenmark
Projektledare
annika.stenmark@sis.se

Linda Mellgren
Projektassistent
linda.mellgren@sis.se